Herbas


Viešųjų pirkimų tarnyba


Pradinis Svetainės medis English El.paštas Neįgaliesiems
Vpt logotipas
Kareivių g. 1
LT-08221 Vilnius



Spausdinti | atsidarys naujas langas
________________

Fondas

Europos Socialinis fondas

Veiksmų programa:

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Projekto kodas:

VP1-4.2-VRM-03-V-01-088

Projekto vykdytojas:

Viešųjų pirkimų tarnyba

Projekto pavadinimas:

„Viešųjų pirkimų centrinės rizikos analizės sistemos kūrimas ir diegimas (I etapas)“

Projekto būsena:

Įgyvendinamas

Projektui skirtas finansavimas:

2.689.999,00 Lt

Projekto aprašymas:

Projektas „Viešųjų pirkimų centrinės rizikos analizės sistemos kūrimas ir diegimas (I etapas)“, vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM- 03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“. Projekto vykdymo metu bus sukurta viešųjų pirkimų rizikos valdymo metodika ir sukurta ir įdiegta rizikos valdymo informacinė sistema, kuri remsis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) esančia informacija apie perkančiųjų organizacijų pasirašytas viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Susisteminta informacija bus reguliariai atnaujinama ir saugoma specializuotoje saugykloje, o šių duomenų analizės rezultatai periodiškai pateikiami VPT bei CVPIS tinklalapiuose. Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinė sistema, kaip įgyvendinto projekto rezultatas, prisidės siekiant Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009-2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1332, numatyto tikslo – pasiekti, kad Lietuvos viešųjų pirkimų sistema funkcionuotų skaidriai ir efektyviai, leistų perkančiosioms organizacijoms mažiausiomis sąnaudomis įsigyti labiausiai jų poreikius atitinkančias prekes, paslaugas ar darbus, bei užtikrintų konkurenciją.




_
Į viršų^

Atgal




Įveskite el.pašto adresą


Jei susidūrei su korupcija, pranešk STT!
Nuoroda į centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą
Nuorodą į Centrinį viešųjų pirkimų portalą
Nuoroda į CVP IS bandomąją ir mokymosi aplinką
Tarptautinio pirkimo vertės ribos nuo 2014 m. sausio 1 d.
TARPTAUTINIO PIRKIMO, ATLIEKAMO GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, VERTĖS RIBOS
CPO
Viešųjų pirkimų įstatymo komentaras
Užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų viešieji pirkimai
Europos Socialinis Fondas