Herbas


Viešųjų pirkimų tarnyba


Pradinis Svetainės medis English El.paštas Neįgaliesiems
Vpt logotipas
Kareivių g. 1
LT-08221 VilniusSpausdinti | atsidarys naujas langas
________________

Dažniausiai užduodami klausimai

Patikslinkite paieškos kriterijus:
DUK dėl kuro pirkimų

 • Viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityje

  • 13. Ar perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinės vertės ar supaprastintus pirkimus, privalo pirkimo dokumentuose nustatyti Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies kvalifikacijos reikalavimą? (Atsakyta 2015-03-17)
   13. Ar perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinės vertės ar supaprastintus pirkimus, privalo pirkimo dokumentuose nustatyti Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies kvalifikacijos reikalavimą?

   Taip, privalo. Įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad „perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroro aktą, terorizmo kurstymą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 14. Kokiu įstatymu vadovaujantis turi būti perkamos saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugos: VPĮ ar Įstatymo nuostatomis? (Atsakyta 2015-03-17)
   14. Kokiu įstatymu vadovaujantis turi būti perkamos saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugos: VPĮ ar Įstatymo nuostatomis?

   Įslaptintos paslaugos yra priskiriamos Įstatymo taikymo sričiai (Įstatymo 2 straipsnio 6 punktas). Įstatymo 4 straipsnio 8 dalis apibrėžia įslaptintas paslaugas kaip su įslaptinta informacija susijusias paslaugas, naudojamas nekarinio saugumo tikslais, arba paslaugas, kurių pirkimo procedūrų ar sutarties vykdymo metu neišvengiamai tektų atskleisti įslaptintą informaciją. Jeigu perkamos saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos, kurių pirkimo procedūrų ar sutarties vykdymo metu neišvengiamai tektų atskleisti įslaptintą informaciją, ar paslaugos, kurios yra susijusios su įslaptinta informacija (slaptų pašto siuntų gabenimo paslaugos, saugumo zonų valymo paslaugos), šios paslaugos turi būti perkamos vadovaujantis Įstatymo nuostatomis.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 15. Ar galima netaikyti Įstatymo, jeigu įslaptinta informacija nebus atskleista pirkimo procedūrų metu, o bus atskleista tik po pirkimo sutarties sudarymo? (Atsakyta 2015-03-17)
   15. Ar galima netaikyti Įstatymo, jeigu įslaptinta informacija nebus atskleista pirkimo procedūrų metu, o bus atskleista tik po pirkimo sutarties sudarymo?

   Įstatymo 2 straipsnio 2 ir 6 punktuose nurodyta, kad šis Įstatymas taikomas pirkimams, kurių objektas yra įslaptinta įranga, įslaptinti darbai ar įslaptintos paslaugos, o Įstatymo 4 straipsnyje įslaptinta įranga, įslaptinti darbai ar įslaptintos paslaugos apibrėžiamos kaip „su įslaptinta informacija susijusi įranga, darbai ar paslaugos <...> kurių pirkimo procedūrų ar sutarties vykdymo metu neišvengiamai tektų atskleisti įslaptintą informaciją“, taigi, šiems pirkimams turi būti taikomos Įstatymo nuostatos.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 16. Kokiai pirkimo objekto rūšiai reikėtų priskirti saugiųjų dokumentų blankus? (Atsakyta 2015-03-17)
   16. Kokiai pirkimo objekto rūšiai reikėtų priskirti saugiųjų dokumentų blankus?

   Atsižvelgiant į tai, kad saugiojo dokumento blankas savaime nėra galutinis produktas, o yra pagaminamas (sukuriamas kaip pasaugos rezultatas) pagal tam tikrus reikalavimus, numatytus saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų įstatyme, saugiųjų dokumentų blankai turėtų būti priskirti įslaptintoms paslaugoms (Įstatymo 2 straipsnio 6 punktas).

   Pažymėtina, kad Įstatymo priedėliuose nurodytuose paslaugų sąrašuose (skirtingai nei VPĮ) nėra leidybos ir spausdinimo paslaugų kategorijos, todėl saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos perkamos kaip 26 kategorijos paslaugos („kitos paslaugos“), kurios patenka į Įstatymo 2 priedėlį. Šiuo atveju, nepriklausomai nuo pirkimo vertės, atliekamas supaprastintas viešasis pirkimas.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 17. Koks yra trumpiausias pasiūlymų pateikimo terminas tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atliekant skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdais? (Atsakyta 2015-03-17)
   17. Koks yra trumpiausias pasiūlymų pateikimo terminas tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atliekant skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdais?

   Įstatymas nereglamentuoja konkretaus pasiūlymų pateikimo termino, kai tarptautinės vertės viešasis pirkimas atliekamas skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdais. Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų priėmimo terminas turi būti pakankamas pasiūlymams parengti. Nustatydama šį terminą perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą pasiūlymams parengti.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 18. Koks yra trumpiausias paraiškų pateikimo terminas tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atliekant neskelbiamų derybų būdu? (Atsakyta 2015-03-17)
   18. Koks yra trumpiausias paraiškų pateikimo terminas tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atliekant neskelbiamų derybų būdu?

   Įstatymas nereglamentuoja konkretaus paraiškų pateikimo termino, kai tarptautinės vertės viešasis pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu. Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančiosios organizacijos nustatytas paraiškų priėmimo terminas turi būti pakankamas paraiškoms parengti.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 19. Ar reikia Tarnybos sutikimo, norint pakeisti mažos vertės pirkimo metu sudarytos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas? (Atsakyta 2015-03-17)
   19. Ar reikia Tarnybos sutikimo, norint pakeisti mažos vertės pirkimo metu sudarytos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas?

   Ne. Įstatymo 50 straipsnio 6 dalis numato, kad Tarnybos sutikimo, norint pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, nereikalaujama, kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą, tačiau perkančiajai organizacijai išlieka pareiga, keičiant sutarties sąlygas, laikytis Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintų principų.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 20. Jeigu per kalendorinius metus perkančioji organizacija perka paslaugas vadovaudamasi tiek Įstatymu tiek VPĮ ar tokių pirkimų vertės turėtų būti sumuojamos? (Atsakyta 2015-03-17)
   20. Jeigu per kalendorinius metus perkančioji organizacija perka paslaugas vadovaudamasi tiek Įstatymu tiek VPĮ ar tokių pirkimų vertės turėtų būti sumuojamos?

   Ne. Įstatymo 15 straipsnio 11 dalis numato, kad „Šiuo įstatymu reglamentuojamų pirkimų vertė skaičiuojama neatsižvelgiant į panašių prekių ar paslaugų, perkamų pagal kitas pirkimo procedūras, vertes.“

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 21. Ar galima mažos vertės pirkimų taisyklėse nustatyti, kad mažos vertės viešieji pirkimai vykdomi apklausos būdu? (Atsakyta 2015-03-17)
   21. Ar galima mažos vertės pirkimų taisyklėse nustatyti, kad mažos vertės viešieji pirkimai vykdomi apklausos būdu?

   Perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės viešuosius pirkimus apklausos būdu, tačiau ji turi aprašyti mažos vertės viešojo pirkimo procedūras vykdant pirkimą apklausos būdu taip, kad šios procedūros atitiktų Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintus principus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 22. Ar galima pirkimo dokumentuose nustatyti, kad įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas galiotų iki viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo? (Atsakyta 2015-03-17)
   22. Ar galima pirkimo dokumentuose nustatyti, kad įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas galiotų iki viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo?

   Perkančioji organizacija negali sudaryti įslaptinto sandorio su tiekėju, kuris neturi galiojančio įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo. Tiekėjo pareiga rūpintis, kad jo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai galiotų pirkimo procedūrų ir viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo metu. Jeigu pirkimo procedūrų metu paaiškėja, kad tiekėjo įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas nebegalioja, jo pasiūlymas atmetamas.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 23. Pirkimo procedūrų metu tiekėjo darbuotojas, kurį jis buvo nurodęs pasiūlyme ir turintis leidimą dirbti su įslaptinta informacija, išėjo iš darbo. Ar tiekėjas turi teisę nurodyti kitą darbuotoją? (Atsakyta 2015-03-17)
   23. Pirkimo procedūrų metu tiekėjo darbuotojas, kurį jis buvo nurodęs pasiūlyme ir turintis leidimą dirbti su įslaptinta informacija, išėjo iš darbo. Ar tiekėjas turi teisę nurodyti kitą darbuotoją?

   Esant pagrįstoms aplinkybėms tiekėjas turi teisę pasiūlyti kitą darbuotoją, kurio kvalifikacija atitiktų keičiamo darbuotojo kvalifikaciją (t.y. pirkimo dokumentuose reikalaujamą kvalifikaciją).

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 24. Kaip elgtis, jeigu tiekėjas nepateikė įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo? Ar prašyti patikslinti kvalifikaciją? (Atsakyta 2015-03-17)
   24. Kaip elgtis, jeigu tiekėjas nepateikė įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo? Ar prašyti patikslinti kvalifikaciją?

   Įstatymo 32 str. 6 d. nustato, kad „Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu kandidato ar dalyvio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.“ Perkančioji organizacija turi prašyti tiekėjo patikslinti duomenis apie kvalifikaciją t.y. pateikti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu tiekėjas per nurodytą terminą nepateikia įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, tiekėjo paraiška atmetama. Jeigu tiekėjas nėra gavęs įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, jis galėjo prašyti perkančiosios organizacijos dar iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pratęsti paraiškų pateikimo terminą.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 25. Perkančioji organizacija pranešime apie pirkimą nustatė mažiausią kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičių, kuris yra trys. Įvertinus kandidatų kvalifikaciją paaiškėjo, kad vienas iš jų neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, todėl jo paraiška buvo atmesta. Ar perkančioji organizacija gali kviesti pateikti pasiūlymus du kandidatus nepaisydama to, kad perkančiosios organizacijos pranešime apie pirkimą nustatytas mažiausias kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičius yra trys. (Atsakyta 2015-03-17)
   25. Perkančioji organizacija pranešime apie pirkimą nustatė mažiausią kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičių, kuris yra trys. Įvertinus kandidatų kvalifikaciją paaiškėjo, kad vienas iš jų neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, todėl jo paraiška buvo atmesta. Ar perkančioji organizacija gali kviesti pateikti pasiūlymus du kandidatus nepaisydama to, kad perkančiosios organizacijos pranešime apie pirkimą nustatytas mažiausias kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičius yra trys.

   Įstatymo 21 straipsnio 3 dalis nustato, kad „Pateikti pasiūlymus turi būti pakviesta ne mažiau kandidatų negu perkančiosios organizacijos nustatytas mažiausias kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičius, jeigu kvalifikacinės atrankos kriterijus atitinka pakankamai kandidatų. Jeigu kvalifikacinės atrankos kriterijus atitinka mažiau kandidatų, negu nustatytas kviečiamų kandidatų skaičius, perkančioji organizacija gali tęsti procedūrą ir kviesti pateikti pasiūlymus visus paraiškas pateikusius ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius kandidatus <...>“. Taigi perkančioji organizacija pateikti pasiūlymus gali kviesti ir du kandidatus.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 26. Ar perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, privalo paskelbti informacinį pranešimą? (Atsakyta 2015-03-17)
   26. Ar perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, privalo paskelbti informacinį pranešimą?

   Įstatymo 43 straipsnio 6 dalis nurodo, kad Perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinės vertės pirkimą, apie kurį, jos manymu, neprivaloma skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, gali paskelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo, o Įstatymo 43 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad atlikdama supaprastintą pirkimą, apie kurį, jos manymu, neprivaloma skelbti šio įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka, ir priėmusi sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, perkančioji organizacija gali paskelbti informacinį pranešimą, o kai atliekamas šio įstatymo 2 priedėlyje nurodytų paslaugų pirkimas ir kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, – pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 27. Ar perkančioji organizacija gali viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje atlikti CVP IS priemonėmis? (Atsakyta 2015-03-17)
   27. Ar perkančioji organizacija gali viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje atlikti CVP IS priemonėmis?

   Jei pirkimo procedūrų metu tiekėjui nebus pateikta įslaptinta informacija, toks pirkimas gali būti atliekamas CVP IS priemonėmis.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 28. Kokiais atvejais reikalingas Tarnybos sutikimas, norint nutraukti pirkimo procedūras? (Atsakyta 2015-03-17)
   28. Kokiais atvejais reikalingas Tarnybos sutikimas, norint nutraukti pirkimo procedūras?

   Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis nurodo, kad perkančioji organizacija, gavusi Tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki pirkimo pradžios. Tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir supaprastinto pirkimo procedūras. Taigi, Tarnybos sutikimas reikalingas tais atvejais, kai norima nutraukti skelbiamo pirkimo, kuris priskirtinas tarptautinės vertės pirkimams, procedūras.

   Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad šį Įstatymo nuostata įsigaliojo nuo 2015-01-01, todėl ji netaikoma toms pirkimų procedūroms, kurios buvo pradėtos iki nurodytos datos.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 29. Ar supaprastinti viešieji pirkimai, atliekami gynybos ir saugumo srityje, atliekami pagal perkančiosios organizacijos parengtas supaprastintų pirkimų taisykles? (Atsakyta 2015-03-17)
   29. Ar supaprastinti viešieji pirkimai, atliekami gynybos ir saugumo srityje, atliekami pagal perkančiosios organizacijos parengtas supaprastintų pirkimų taisykles?

   Supaprastinti viešieji pirkimai, taip pat kaip ir tarptautiniai viešieji pirkimai, atliekami pagal Įstatymo nuostatas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vienos Įstatymo nuostatos taikomos supaprastintiems pirkimams, o kitos – tarptautiniams. Pvz.: Įstatymo 26 straipsnis nustato skirtingus paraiškų ir pasiūlymų patekimo terminus supaprastintiems ir tarptautiniams pirkimams. Mažos vertės pirkimai atliekami pagal perkančiosios organizacijos patvirtintas taisykles(Įstatymo 17 str. 4 d.).

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 30. Ar reikia kreiptis į Tarnybą dėl sutarties, sudarytos vadovaujantis Pirkimų, susijusių su įstatymu nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1105 , sąlygų pakeitimo? (Atsakyta 2015-03-17)
   30. Ar reikia kreiptis į Tarnybą dėl sutarties, sudarytos vadovaujantis Pirkimų, susijusių su įstatymu nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1105 , sąlygų pakeitimo?

   Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas nustato, kad Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę šiame įstatyme nustatytais atvejais duoti sutikimą perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras ar pakeisti pirkimo sutarties sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 50 straipsnio 6 dalis nustato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir kai tokiems pirkimams yra gautas Tarnybos sutikimas, ir į tai, kad Įstatymo 4 straipsnio 22 dalis nustato, kad viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis – šio įstatymo nustatyta tvarka dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau tiekėjų ir vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų raštu, išskyrus šiame įstatyme nurodytus atvejus, kai ši sutartis gali būti sudaroma žodžiu, sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai, 50 straipsnio 6 dalies nuostata taikoma tik sutartims, sudarytoms vadovaujantis Įstatymu. Perkančioji organizacija pati priima sprendimą dėl sutarčių, sudarytų vadovaujantis Pirkimų, susijusių su įstatymu nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1105, keitimo.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 31. Kaip turėtų būti suprantama nuo 2015-01-01 įsigaliojusios Įstatymo redakcijos 17 straipsnio 4 dalies nuostata, kad „Perkančiosios organizacijos taisyklėse gali būti nustatyta atvejų, kai perkančioji organizacija<...>tiekėjų kvalifikaciją tikrina pagal kitus, negu šio įstatymo 32, 33, 34, 35, 36, 37 straipsniuose nustatyti, reikalavimus.“? (Atsakyta 2015-03-17)
   31. Kaip turėtų būti suprantama nuo 2015-01-01 įsigaliojusios Įstatymo redakcijos 17 straipsnio 4 dalies nuostata, kad „Perkančiosios organizacijos taisyklėse gali būti nustatyta atvejų, kai perkančioji organizacija<...>tiekėjų kvalifikaciją tikrina pagal kitus, negu šio įstatymo 32, 33, 34, 35, 36, 37 straipsniuose nustatyti, reikalavimus.“?

   Ši nuostata turėtų būti suprantama, kaip leidžianti perkančiajai organizacijai mažos vertės pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklėse numatyti atvejus, kai perkančioji organizacija gali netikrinti tiekėjų kvalifikacijos, o ne kaip leidžianti tiekėjų kvalifikaciją tikrinti vadovaujantis pagal kitokius, nei nurodytuose straipsniuose keliamus, reikalavimus. Pažymėta, kad pirkimuose, susijusiuose su įslaptinta informacija, perkančioji organizacija visada turi įsitikinti, kad tiekėjui tokia informacija gali būti perduota (tiekėjas gali su ja susipažinti), ir kelti reikalavimą turėti tai patvirtinantį įmonės patikimumo pažymėjimą.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 32. Ar tiekėjo pateikta Registrų centro išduodama pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, įrodo tiekėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje? (Atsakyta 2015-03-17)
   32. Ar tiekėjo pateikta Registrų centro išduodama pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, įrodo tiekėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje?

   Registrų centro išduodama pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, neapima visų veikų, išvardintų Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje, todėl tokia pažyma nepatvirtina tiekėjo atitikties minėtame straipsnyje keliamiems reikalavimams. Perkančioji organizacija šiuo atveju turėtų reikalauti, kad kaip įrodymą patvirtinantį kvalifikaciją tiekėjas pateiktų Informatikos ir ryšių departamento pateikiamą išrašą.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 33. Ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento išduodami įmonės patikimumą patvirtinantys pažymėjimai gali būti laikomi pakankamu įrodymu, patvirtinančiu, kad tiekėjas atitinka Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus? (Atsakyta 2015-03-17)
   33. Ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento išduodami įmonės patikimumą patvirtinantys pažymėjimai gali būti laikomi pakankamu įrodymu, patvirtinančiu, kad tiekėjas atitinka Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus?

   Valstybės saugumo departamentas yra pasisakęs, kad nors juridinio asmens, siekiančio gauti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, tikrinimo apimtis apima Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytas veikas, tačiau šioje dalyje minimas 5 metų terminas nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, o įmonės patikimumo patvirtinančio pažymėjimo išdavimas nėra siejamas su teistumo buvimo, todėl įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas nepatvirtina juridinio asmens atitikties Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytiems reikalavimams.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 34. Ar perkančioji organizacija turi pateikti metinę pirkimų ataskaitą (AtG-3), jei ji neatliko mažos vertės pirkimų gynybos ir saugumo srityje bei neatliko pirkimų, kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys? (Atsakyta 2015-03-17)
   34. Ar perkančioji organizacija turi pateikti metinę pirkimų ataskaitą (AtG-3), jei ji neatliko mažos vertės pirkimų gynybos ir saugumo srityje bei neatliko pirkimų, kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys?

   Ne. Jei perkančioji organizacija nevykdė mažos vertės pirkimų gynybos ir saugumo srityje bei neatliko pirkimų, kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys, ji Tarnybai metinės ataskaitos (AtG-3) neteikia.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 35. Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punktas leidžia vykdyti atvirą konkursą tik supaprastintų pirkimų, nesusijusių su įslaptinta informacija, atvejais. Ar galima pirkimą vykdyti atviro konkurso būdu, kai įslaptinta informacija yra atskleidžiama ne pirkimo procedūrų, o sutarties vykdymo metu? (Atsakyta 2015-03-17)
   35. Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punktas leidžia vykdyti atvirą konkursą tik supaprastintų pirkimų, nesusijusių su įslaptinta informacija, atvejais. Ar galima pirkimą vykdyti atviro konkurso būdu, kai įslaptinta informacija yra atskleidžiama ne pirkimo procedūrų, o sutarties vykdymo metu?

   Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų nurodytu atveju įslaptinta informacija tiekėjui procedūrų metu nėra atskleidžiama, o atskleidžiama tik vykdant sutartį, manytina, kad tokiu atveju pirkimas gali būti vykdomas atviro konkurso būdu.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 36. Vykdant pirkimą atviro konkurso būdu, tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitiko tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų. Kokiu pagrindu toks pasiūlymas turėtų būti atmestas? (Atsakyta 2015-03-17)
   36. Vykdant pirkimą atviro konkurso būdu, tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitiko tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų. Kokiu pagrindu toks pasiūlymas turėtų būti atmestas?

   Jūsų nurodytu atveju tiekėjo, kurio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, pasiūlymas turi būti atmestas vadovaujantis Įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 1 punktu - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 37. Koks turėtų būti pasiūlymų pateikimo terminas, vykdant pirkimą atviro konkurso būdu? (Atsakyta 2015-03-17)
   37. Koks turėtų būti pasiūlymų pateikimo terminas, vykdant pirkimą atviro konkurso būdu?

   Įstatymo 26 straipsnio 2 dalis numato, kad „Atliekant supaprastintus pirkimus paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo pranešimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje arba nuo kvietimo pateikti pasiūlymą ar dalyvauti derybose arba konkurenciniame dialoge išsiuntimo kandidatams dienos“, taigi pasiūlymų pateikimo terminas turėtų būti ne trumpesnis kaip 7 darbo dienos.

   Atsakyta 2015-03-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
 • Apie CVP IS ir VPM IS

 • CVP IS bandomoji ir mokymosi aplinka (demo)

 • Elektroninis parašas

 • Pirkimo dokumentų viešinimas su skelbimu

 • Registracija CVP IS

 • Skelbimai ir ataskaitos

  • 69. Kaip elektroninėmis priemonėmis išsiųsti užpildytą ataskaitą? (Atsakyta 2009-08-04)
   69. Kaip elektroninėmis priemonėmis išsiųsti užpildytą ataskaitą?

   Tam, kad užpildytą ataskaitą išsiųstumėte elektroninėmis priemonėmis, atlikite šiuos žingsnius:

   1. Išsaugokite užpildytą ataskaitą;
   2. Funkcijų sąraše paspauskite „Tikrinti“;
   3. Atsiranda lentelė su tikrinimo rezultatais. Jeigu joje rodomos klaidos, jas reikia ištaisyti. Kai klaidų nebebus, lentelėje paspauskite „Saugoti“. Turi atsirasti pranešimas „Ataskaita išsaugota sėkmingai“, paspauskite mygtuką „OK“ („GERAI“).;
   4. Toliau pasirinkite „Techninės dalies“ langą ir prie punkto „Patvirtinama jog atspausdinto oficialaus dokumento duomenys sutampa su VPM IS pateiktais duomenimis“ uždėkite varnelę;
   5. Funkcijų sąraše spauskite „Saugoti ir grįžti“, atsiradusioje tikrinimų rezultatų lentelėje vėl paspauskite „Saugoti“;
   6. Atsiradusiame ataskaitų sąraše, kairėje pusėje esančiame stulpelyje „Siųsti“ turi būti langelis varnelei uždėti. Uždėję varnelę, Jūs pažymite, kad norite išsiųsti šią ataskaitą;
   7. Toliau kairėje pusėje esančiame funkcijų sąraše paspauskite „Siuntimas“;
   8. Atsiradusioje lentelėje pasirinkite, kad norite siųsti į Viešųjų pirkimų tarnybą ir paspauskite „Vykdyti“;
   9. Sąraše pateiktos informacijos apie ataskaitą tekstas turi pasidaryti mėlynos spalvos. Tai reiškia, kad ataskaita jau išsiųsta Viešųjų pirkimų tarnybai.

   Pastaba: Internet Explorer neturi blokuoti atsidarančių langų (angl. Pop-up) darbo CVP IS/VPM IS serveryje metu.

   Atsakyta 2009-08-04

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 70. Prie SK-6 skelbimo prisegti pirkimo dokumentai, bet ant jų paspaudus rodo, kad failas nerastas, kodėl? (Atsakyta 2009-08-04)
   70. Prie SK-6 skelbimo prisegti pirkimo dokumentai, bet ant jų paspaudus rodo, kad failas nerastas, kodėl?

   Jūsų naršyklėje užblokuoti laikinieji langai (pop-up), reikia jų blokavimą nuimti ir iš naujo prisegti failą:

   1. Interneto lango viršutiniame meniu rinkitės „Įrankiai“ (Tools);

   2. Rinkitės „Laikinųjų langų blokavimas“ (Pop-up Blocker);

   3. Spauskite „Išjungti“ (Turn Off Pop-up Blocker).

   Atsakyta 2009-08-04

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 71. Kodėl neleidžia prisegti dokumentų prie SK-6 skelbimo? (Atsakyta 2009-08-04)
   71. Kodėl neleidžia prisegti dokumentų prie SK-6 skelbimo?

   Reikia ištrinti papildomą informaciją, ir tuomet bus galima prisegti failą.

   Atsakyta 2009-08-04

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 72. Kaip elektroninėmis priemonėmis išsiųsti užpildytą skelbimą? (Atsakyta 2009-08-04)
   72. Kaip elektroninėmis priemonėmis išsiųsti užpildytą skelbimą?

   Norint pateikti skelbimą Viešųjų pirkimų tarnybai:

   1. Išsaugokite užpildytą skelbimą;
   2. Funkcijų sąraše paspauskite „Tikrinti“. Jei yra klaidų, ekrane pasirodo lentelės, kuriose paaiškinama, kas neužpildyta ar blogai užpildyta.
   3. Ištaisius klaidas ir dar kartą patikrinus skelbimą, „Techninėje dalyje“ pažymima „varnelė“, kur parašyta „Pildo PO: patvirtinama, jog atspausdinto oficialaus dokumento duomenys sutampa su DB esančiais duomenimis“, ir spaudžiamas mygtukas „Saugoti ir grįžti“.
   4. Funkcijų sąraše spauskite „Saugoti ir grįžti“, atsiradusioje tikrinimų rezultatų lentelėje vėl paspauskite „Saugoti“;
   5. Atsiradusiame skelbimų sąraše, kairėje pusėje esančiame stulpelyje „Siųsti“ turi būti langelis varnelei uždėti. Uždėję varnelę, Jūs pažymite, kad norite išsiųsti šį skelbimą;
   6. Toliau kairėje pusėje esančiame funkcijų sąraše paspauskite „Siuntimas“;
   7. Atsiradusioje lentelėje pasirinkite, kad norite siųsti į Viešųjų pirkimų tarnybą ir paspauskite „Vykdyti“;

   Sąrašo grafoje „PO išsiuntimo data“ atsirado skelbimo išsiuntimo data ir laikas ir pasikeičia pateiktos informacijos apie skelbimą teksto spalva. Tai reiškia, kad skelbimas jau išsiųstas Viešųjų pirkimų tarnybai.

   Atsakyta 2009-08-04

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
 • Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių paskelbimas CVP IS

  • 73. Ar galima ištrinti paskelbtas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles? (Atsakyta 2009-08-04)
   73. Ar galima ištrinti paskelbtas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles?

   Ne.

   Atsakyta 2009-08-04

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 74. Kaip pakeisti CVP IS paskelbtas taisykles? (Atsakyta 2009-08-04)
   74. Kaip pakeisti CVP IS paskelbtas taisykles?

   Negalima redaguoti jau paskelbtas taisykles. Skelbiamas įsakymas dėl pakeitimų ir aktuali taisyklių redakcija. Jeigu ankstesnė redakcija pripažinta netekusi galios - įrašoma galiojimo data.

   Atsakyta 2009-08-04

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 75. Kodėl nematau CVP IS įdėtų savo organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių CVP IS skiltyje Vieša informacija prie kitų perkančiųjų organizacijų paskelbtų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių? (Atsakyta 2009-08-04)
   75. Kodėl nematau CVP IS įdėtų savo organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių CVP IS skiltyje Vieša informacija prie kitų perkančiųjų organizacijų paskelbtų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių?

   Jūs tik įkėlėte savo supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles į CVP IS, tačiau jų nepaskelbėte. Tam, kad supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės būtų paskelbtos, Jūs, po to kai įkeliate jas į CVP IS, turite kairėje lango pusėje spausti „Išsaugoti“. Tuomet kairėje pusėje atsiranda naujas mygtukas „Paskelbti“, kurį spustelėjus taisyklės bus paskelbtos.

   Atsakyta 2009-08-04

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 76. Kaip pasitikrinti, ar pasiskelbė supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės CVP IS? (Atsakyta 2009-08-04)
   76. Kaip pasitikrinti, ar pasiskelbė supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės CVP IS?

   Reikia patikrinti, ar atsirado paskelbimo data, jei ne - paspausti mygtuką "Paskelbti" Taisyklių versijos kortelėje.

   Taip pat galima patikrinti CVP IS tinklalapyje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt skiltyje „Vieša informacija“ temoje „Perkančiųjų organizacijų taisyklės“.

   Atsakyta 2009-08-04

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 77. Kaip paskelbti supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles CVP IS? Nuo ko pradėti, norint paskelbti taisykles CVP IS? (Atsakyta 2009-08-04)
   77. Kaip paskelbti supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles CVP IS? Nuo ko pradėti, norint paskelbti taisykles CVP IS?

   Perkančiųjų organizacijų patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir jas patvirtinančių dokumentų, taip pat jų papildymų, pakeitimų, pripažinimo netekusiomis galios paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1S-83 patvirtintas „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas“ (Žin., 2008, Nr. 103-3962).

   Nuo 2009 m. sausio 1 d. perkančioji organizacija Taisykles, jų pakeitimus, papildymus ir pripažinimus netekusiomis galios CVP IS skelbia tik naudodamasi CVP IS priemonėmis.

   Norint paskelbti supaprastintų pirkimų taisykles (ir jų pakeitimus):

   1. Prisijunkite prie CVP IS, tada spauskite kairėje lango pusėje VPM IS funkciją ir įeikite į „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių posistemę“;

   2. Kairėje pusėje pasirinkti „Naujos“;

   3. Atsidariusiame lange parašyti pavadinimą, pvz., "Supaprastinti pirkimai" ir kairėje pusėje spausti „Saugoti“;

   4. Po saugojimo lango viduryje atsiranda mygtukas „Nauja“, jį paspausti ir atsidariusiame lange užpildyti reikalingą informaciją, apačioje iš kompiuterio prisegti taisyklių failą;

   5. Kairėje pusėje spausti „Saugoti“, po saugojimo atsiranda kairėje pusėje naujas mygtukas „Paskelbti“, paspaudus jį, Jūsų taisyklės bus paskelbtos, spausti kairėje „Saugoti ir grįžti“;

   6. Jei įsakymas yra atskirame dokumente, tai norint jį paskelbti reikia kartoti žingsnius nuo 4.

   Kaip paskelbti supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles galite pamatyti ir mokomojoje medžiagoje čia..

   Atsakyta 2009-08-04

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 78. Užsiregistravau CVP IS, tačiau nematau savo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių prie paskelbtų. (Atsakyta 2009-08-04)
   78. Užsiregistravau CVP IS, tačiau nematau savo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių prie paskelbtų.

   Registracija CVP IS nėra tas pats, kas supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių paskelbimas. Kaip reikia paskelbti taisykles žiūrėkite mokomojoje medžiagoje čia.

   Atsakyta 2009-08-04

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 79. Kur galima rasti paskelbtas perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles? (Atsakyta 2009-08-04)
   79. Kur galima rasti paskelbtas perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles?

   Paskelbtas perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles galima rasti adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt dešinėje pusėje esančioje skiltyje „Vieša informacija“ temoje „Perkančiųjų organizacijų taisyklės“.

   Atsakyta 2009-08-04

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
 • Tiekėjų užduoti klausimai

 • Viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

 • Ataskaitos

 • Centralizuoti pirkimai

 • Derybos

 • Euras

 • Ginčai

 • Inovatyvūs pirkimai

  • 187. Kokį vertinimo kriterijų perkančiajai organizacijai rekomenduotina pasirinkti, norint atlikti inovatyvų viešąjį pirkimą? (Atsakyta 2012-12-20)
   187. Kokį vertinimo kriterijų perkančiajai organizacijai rekomenduotina pasirinkti, norint atlikti inovatyvų viešąjį pirkimą?

   Atsakymas. Tarptautinio pirkimo atveju perkančiajai organizacijai patartina pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Atliekant supaprastintus pirkimus perkančiajai organizacijai patartina pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų arba pagal perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar nesudaro išskirtinių sąlygų konkretiems tiekėjams, pažeidžiant šio Viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

   Atsakyta 2012-12-20

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 188. Kur galima rasti informacijos apie inovatyvius viešuosius pirkimus, jų vykdymo praktiką? (Atsakyta 2011-11-08)
   188. Kur galima rasti informacijos apie inovatyvius viešuosius pirkimus, jų vykdymo praktiką?

   Informaciją apie inovatyvius viešuosius pirkimus galite rasti Inovatyvių sprendimų viešuosiuose pirkimuose geros praktikos 10 elementų vadove (angl. k. Guide on dealing with Innovative solutions in Public procurement. 10 elements of good practice), kurį parengė Europos Komisija. Jame pateikiama 10 gerosios patirties pavyzdžių, kaip galima skatinti inovacijas vykdant viešuosius pirkimus.

   Atsakyta 2011-11-08

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 189. Kokį viešojo pirkimo būdą perkančiajai organizacijai reikėtų pasirinkti, norint atlikti inovatyvų viešąjį pirkimą? (Atsakyta 2011-11-07)
   189. Kokį viešojo pirkimo būdą perkančiajai organizacijai reikėtų pasirinkti, norint atlikti inovatyvų viešąjį pirkimą?

   Perkančioji organizacija, norėdama įsigyti inovatyvių produktų, galėtų vykdyti atvirą konkursą (tarptautinio pirkimo atveju), nustatyti reikalavimus techninei specifikacijai (apibūdinti norimą rezultatą arba nurodyti pirkimo objekto funkcinius reikalavimus), taip pat gali nustatyti galimybę tiekėjams teikti alternatyvius pasiūlymus (tik tuo atveju, kai pasiūlymams vertinti taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus). Perkančioji organizacija taip pat galėtų vykdyti konkurencinį dialogą (tarptautinio pirkimo atveju), jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos sąlygos. Konkurencinis dialogas sudaro galimybę perkančiajai organizacijai dar pradiniame pirkimo etape konsultuotis su tiekėjais dėl šiuolaikiškiausių projekto įgyvendinimo sprendinių. Vykdydamos supaprastintus pirkimus, perkančiosios organizacijos renkasi tokius pirkimo būdus, kokie nustatyti supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse.

   Atsakyta 2011-11-07

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 190. Kas yra inovatyvūs viešieji pirkimai? (Atsakyta 2011-11-07)
   190. Kas yra inovatyvūs viešieji pirkimai?

   Inovatyvūs viešieji pirkimai – tokie viešieji pirkimai, kai perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, į viešojo pirkimo sąlygas įtraukia kriterijus, skatinančius tiekėjus kurti ir pasiūlyti inovatyvių produktų (Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategija, patvirtinta Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1332 (Žin., 2009, Nr. 127-5496).

   Atsakyta 2011-11-07

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
 • Komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms

 • Konkurso sąlygos

 • Korupcijos prevencija

  • 208. Ar perkančioji organizacija gali numatyti vieningą viešųjų pirkimų korupcijos prevencijos vykdymo tvarką sau pavaldžiose įstaigose? (Atsakyta 2014-01-16)
   208. Ar perkančioji organizacija gali numatyti vieningą viešųjų pirkimų korupcijos prevencijos vykdymo tvarką sau pavaldžiose įstaigose?

   Atsakymas. Taip. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 81-3962) 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose numatyta, kad Lietuvos Respublikoje valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka steigti padalinius, skirtus vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę atitinkamos valstybės ir savivaldybės bei nevalstybinės įstaigos veiklos srityje, arba paskirti asmenis, kuriems pavedama atlikti šią funkciją, taip pat nustatyti priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinėse įstaigose. Tarpžinybinio bendradarbiavimo tvarką taip pat nustato Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83-3015).

   Atsakyta 2014-01-16

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 209. Ar kiekviena perkančioji organizacija privalo turėti prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę atliekantį asmenį ar padalinį? (Atsakyta 2014-01-16)
   209. Ar kiekviena perkančioji organizacija privalo turėti prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę atliekantį asmenį ar padalinį?

   Atsakymas. Perkančioji organizacija, įvertinusi žmogiškuosius, finansinius išteklius ir numatomas pirkimų vidaus kontrolės sąnaudas, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, neprivalo, tačiau gali atitinkamam asmeniui ar padaliniui pavesti atlikti minėtas funkcijas (Viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui, patvirtintų 2011 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-204 (Žin., 2012, Nr. 5-165), 7 punktas).

   Atsakyta 2014-01-16

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 210. Kaip turėtų elgtis viešojo pirkimo komisijos narys, gavęs korupcinio pobūdžio pasiūlymą (pvz. (ne)tiesioginis pasiūlymas dėl atlygio sumokėjimo, priėmus palankų sprendimą tiekėjo atžvilgiu) iš tiekėjo, dalyvaujančio viešojo pirkimo konkurse, arba žinodamas, kad kitas komisijos narys yra gavęs tokį pasiūlymą? (Atsakyta 2014-01-16)
   210. Kaip turėtų elgtis viešojo pirkimo komisijos narys, gavęs korupcinio pobūdžio pasiūlymą (pvz. (ne)tiesioginis pasiūlymas dėl atlygio sumokėjimo, priėmus palankų sprendimą tiekėjo atžvilgiu) iš tiekėjo, dalyvaujančio viešojo pirkimo konkurse, arba žinodamas, kad kitas komisijos narys yra gavęs tokį pasiūlymą?

   Atsakymas. Viešojo pirkimo komisijos narys, gavęs bet kokį abejotiną korupcinio pobūdžio pasiūlymą iš tiekėjo, dalyvaujančio viešojo pirkimo konkurse, arba žinantis, kad kitas komisijos narys yra gavęs tokį pasiūlymą, turi apie tai pranešti savo vadovui (-ams) (taip pat rekomenduojama apie tai palikti pranešimą Specialiųjų tyrimų tarnybai internetinėje svetainėje adresu: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/). Taip pat Komisijos narys turi teisę atsistatydinti, jeigu pagrįstai įtaria, kad pirkimai yra vykdomi netinkamai ir savo sprendimais komisijoje jis negali to pakeisti, pavyzdžiui, komisijos nariai yra įtakojami kitų asmenų ir negali savarankiškai balsuoti priimant sprendimu (Viešojo pirkimo komisijos nario atmintinė, patvirtinta 2010 m. vasario 8 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu 1S-22).

   Atsakyta 2014-01-16

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 211. Ar gali perkančioji organizacija tiekėjo prašymu, nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, atskleisti informaciją, kokie tiekėjai jau yra pateikę pasiūlymus? (Atsakyta 2012-09-28)
   211. Ar gali perkančioji organizacija tiekėjo prašymu, nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, atskleisti informaciją, kokie tiekėjai jau yra pateikę pasiūlymus?

   Atsakymas. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas perkančioji organizacija negali atskleisti informacijos, kokie tiekėjai jau yra pateikę pasiūlymus. Tai skirta tam, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjai vieni apie kitus nieko nežinotų, taip užtikrinant skaidrumo principo įgyvendinimą, siekiant išvengti susitarimų tarp tiekėjų.

   Atsakyta 2012-09-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 212. Ar perkančiosios organizacijos vadovas gali pavesti vienam asmeniui (struktūriniam padaliniui) to paties pirkimų proceso vykdymo ir kontrolės funkcijas? (Atsakyta 2012-09-28)
   212. Ar perkančiosios organizacijos vadovas gali pavesti vienam asmeniui (struktūriniam padaliniui) to paties pirkimų proceso vykdymo ir kontrolės funkcijas?

   Atsakymas. Siekiant kuriamos ar jau sukurtos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemos efektyvumo, nerekomenduojama vienam asmeniui (struktūriniam padaliniui) priskirti to paties pirkimų proceso vykdymo ir kontrolės funkcijų, taip pat suteikti vienam asmeniui pernelyg daug įgaliojimų (Viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui, patvirtintų 2011 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-204 (Žin., 2012, Nr. 5-165), 10 punktas).

   Atsakyta 2012-09-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 213. Ar perkančiosios organizacijos vadovas gali pasirašyti pirkimo sutartį, jei jis yra susijęs su pirkimo sutartį laimėjusiu tiekėju ir dėl to kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas? (Atsakyta 2012-09-28)
   213. Ar perkančiosios organizacijos vadovas gali pasirašyti pirkimo sutartį, jei jis yra susijęs su pirkimo sutartį laimėjusiu tiekėju ir dėl to kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas?

   Atsakymas. Tuo atveju, kai pirkimas yra įvykęs ir perkančiosios organizacijos vadovas turi pasirašyti pirkimo sutartį, tačiau jis yra susijęs su pirkimo sutartį laimėjusiu tiekėju ir dėl to kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas, rekomenduojama nutraukti pirkimą (pažymėtina, kad kiekvienas atvejis yra individualus, todėl turėtų būti vertinamas atskirai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes) (Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomosios priemonės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135, 5 punktas).

   Atsakyta 2012-09-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 214. Kas prieš pradedant pirkimą turėtų pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą? (Atsakyta 2012-09-28)
   214. Kas prieš pradedant pirkimą turėtų pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą?

   Atsakymas. Kiekvienas viešojo pirkimo komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 5 dalis) . Taip pat minėtus dokumentus rekomenduotina pasirašyti ir pretenzijų nagrinėjimo komisijos nariams (jeigu ji sudaryta perkančiojoje organizacijoje), pirkimų organizatoriui, prevencinę kontrolę atliekančiam asmeniui (jeigu jis paskirtas perkančiojoje organizacijoje) ir kitiems perkančiosios organizacijos paskirtiems asmenims (Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų, patvirtintų 2011 m. lapkričio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-174 (Žin., 2011, Nr.155-7382; 2012, Nr. 50-2517), 27 punktas.

   Atsakyta 2012-09-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 215. Ar būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti principai, jeigu perkančioji organizacija savo sprendimu neleistų dalyviams susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais? Jeigu taip, koks principas būtų pažeistas? (Atsakyta 2012-09-28)
   215. Ar būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti principai, jeigu perkančioji organizacija savo sprendimu neleistų dalyviams susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais? Jeigu taip, koks principas būtų pažeistas?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „<...> Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią“. Perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą neleisti dalyviams susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais, būtų pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas.

   Atsakyta 2012-09-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 216. Kaip turi elgtis viešųjų pirkimų specialistas, kad išliktų nešališku viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu? (Atsakyta 2012-06-28)
   216. Kaip turi elgtis viešųjų pirkimų specialistas, kad išliktų nešališku viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu?

   Viešųjų pirkimų specialistas būtų laikomas nešališku, jei atlieka pirkimus nepriklausomai nuo tiekėjų, kitų viešųjų pirkimų specialistų, vadovo, kitų asmenų ir vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimais. Priimdamas sprendimus vengia išankstinės nuostatos, vadovaujasi visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengia asmeniškumo, atsižvelgia į tame pirkime dalyvaujančių ekspertų nuomonę ir kitus objektyvius veiksnius. Viešųjų pirkimų specialistas yra dėmesingas kito asmens teisėms, pareigoms bei teisėtiems interesams, nepiktnaudžiauja kito asmens klaidomis ar nežinojimu. Patekęs į situaciją, kai negali likti nešališkas, viešųjų pirkimų specialistas informuoja vadovą ir (ar) viešojo pirkimo komisijos pirmininką ir nusišalina nuo sprendimų priėmimo. Paprastai nusišalinimas reikalingas, kai gali būti pažeisti viešieji ir privatūs interesai, tačiau kartais nešališku likti trukdo ir moralinės nuostatos, kai pirkime dalyvauja ne giminystės, o kitais ryšiais (pavyzdžiui, draugystės) susiję asmenys. Viešųjų pirkimų specialistas turi teisę nusišalinti nuo sprendimo priėmimo ir tokiais atvejais (Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomosios priemonės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135, 2 punktas).

   Atsakyta 2012-06-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 217. Kada viešojo pirkimo komisijos nariai privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą? (Atsakyta 2012-06-28)
   217. Kada viešojo pirkimo komisijos nariai privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą?

   Viešojo pirkimo komisija (komisijos pirmininkas, kiekvienas narys, taip pat ir ekspertas) prieš pradėdami darbą Komisijoje turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Jei sudaroma nuolatinė Viešojo pirkimo komisija, nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, nepriklausomai nuo to, kiek pirkimų bus atliekama, rekomenduojama pasirašyti vieną kartą per metus (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1S-44 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1S-73 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 42-2030) 6 punktas).

   Atsakyta 2012-06-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 218. Kaip turėtų elgtis perkančiosios organizacijos vadovas, kilus įtarimų dėl korupcijos apraiškų Viešojo pirkimo komisijos veikloje? (Atsakyta 2012-06-28)
   218. Kaip turėtų elgtis perkančiosios organizacijos vadovas, kilus įtarimų dėl korupcijos apraiškų Viešojo pirkimo komisijos veikloje?

   Perkančiosios organizacijos vadovas yra atsakingas už jo sudarytos Viešojo pirkimo komisijos veiksmus. Jis turėtų būti įžvalgus ir griežtas darbuotojų atžvilgiu korupcijos pasireiškimo, netinkamo pareigų atlikimo, kompetencijos viršijimo atvejais. Kilus įtarimų dėl korupcijos apraiškų, – nedelsdamas turėtų kreiptis į kompetentingas institucijas (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-204 „Dėl Viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 5-165) 16 punktas).

   Atsakyta 2012-06-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 219. Kur galima rasti nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdines formas? (Atsakyta 2012-06-28)
   219. Kur galima rasti nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdines formas?

   Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdines formas galima rasti Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos), patvirtintose 2011 m. lapkričio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-174 (Žin., 2011, Nr.155-7382; 2012, Nr. 50-2517). Rekomendacijas galite rasti Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje www.vpt.lt skiltyje Teisinė informacija>Teisės aktai>Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai.

   Atsakyta 2012-06-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 220. Kas yra korupcijos prevencija? (Atsakyta 2012-06-28)
   220. Kas yra korupcijos prevencija?

   Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 81-3962)).

   Atsakyta 2012-06-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 221. Kaip reikėtų elgtis atsisakant dovanos? (Atsakyta 2011-10-13)
   221. Kaip reikėtų elgtis atsisakant dovanos?

   Atsisakant dovanos dovanotojui reikėtų mandagiai paaiškinti atsisakymo motyvus (paaiškinant, kad dovanos pirkimo vykdymo metu priėmimas nesuderinamas su atliekamomis funkcijomis, siekiant vengti bet kokios įtakos sprendimų priėmimui ar pan.).

   Atsakyta 2011-10-13

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 222. Į kokias taisykles dėl dovanų rekomenduojama atsižvelgti viešųjų pirkimų specialistams, kurie nepatenka į asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, apibrėžimą pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą? (Atsakyta 2011-10-13)
   222. Į kokias taisykles dėl dovanų rekomenduojama atsižvelgti viešųjų pirkimų specialistams, kurie nepatenka į asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, apibrėžimą pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą?

   Į šias taisykles:

   • laikytis perkančiojoje organizacijoje nustatytos dovanų politikos (jei tokia politika perkančiojoje organizacijoje taikoma);
   • viešojo pirkimo vykdymo metu nepriimti, neprašyti net ir mažaverčių dovanų, pinigų ar neatlygintinų paslaugų, išskirtinių lengvatų ar nuolaidų, jei jos teikiamos iš jame dalyvaujančių tiekėjų. Jei žinomi subtiekėjai, rekomenduotina nepriimti dovanų ir iš jų;
   • viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu leidžiama priimti oficialias simbolinės vertės reprezentacinio pobūdžio reprezentacines dovanas (puodeliai, bloknotai, rašikliai ir pan.), kurias siūlytume registruoti perkančiosios organizacijos dovanų registre. Jei tokio registro perkančiojoje organizacijoje nėra, apie tokias dovanas informuoti tiesioginį vadovą;
   (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135 patvirtintos Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomoji priemonės 1 p.)

   Atsakyta 2011-10-13

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 223. Į kokias taisykles dėl dovanų turėtų atsižvelgti viešųjų pirkimų specialistai, kurie patenka į asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, apibrėžimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (Žin., 1997, Nr. 67-1659) (toliau – Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas)? (Atsakyta 2011-10-13)
   223. Į kokias taisykles dėl dovanų turėtų atsižvelgti viešųjų pirkimų specialistai, kurie patenka į asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, apibrėžimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (Žin., 1997, Nr. 67-1659) (toliau – Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas)?

   Į visas šias taisykles:

   • politikams, valstybės ir savivaldybių pareigūnams ir kitokiems valstybės tarnautojams ir jų artimiesiems giminaičiams, kai tai susiję su politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis ir gali sukelti interesų konfliktą dovanas priimti draudžiama;
   • jei dovana gauta viešųjų pirkimų specialistui nežinant (jam nesant), jis turėtų nedelsdamas dovaną gražinti atgal ją įteikusiam asmeniui. Jei asmuo, palikęs dovaną, nėra žinomas, dovaną rekomenduojama registruoti perkančiosios organizacijos dovanų registre (jei toks yra) arba apie tai informuoti tiesioginį vadovą.
   (Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 14 straipsnis, Vyriausiosios tarnybinės etikos puslapio (www.vtek.lt) nuoroda: http://www.vtek.lt/vtek/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=28)

   Atsakyta 2011-10-13

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 224. Kur galima surasti dovanos sąvoką? (Atsakyta 2011-10-13)
   224. Kur galima surasti dovanos sąvoką?

   Dovanos sąvoka gali būti išvedama iš Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262) apibrėžtos dovanojimo sutarties sampratos. Dovana yra laikomas bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siūloma ir suteikiama viešųjų pirkimų specialistui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams. Išsamią informaciją ir paaiškinimus, susijusius su dovanų politika valstybės tarnyboje, pateikia Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija savo tinklalapyje www.vtek.lt. Dovanų politika viešuosiuose pirkimuose nėra reglamentuota.
   (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135 patvirtintos Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomoji priemonės 1 p.).

   Atsakyta 2011-10-13

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 225. Kokiais atvejais viešųjų pirkimų specialistas būtų laikomas šališku tiekėjų (dalyvių, kandidatų) atžvilgiu ir turėtų nusišalinti nuo viešojo pirkimo procedūrų vykdymo? (Atsakyta 2011-10-13)
   225. Kokiais atvejais viešųjų pirkimų specialistas būtų laikomas šališku tiekėjų (dalyvių, kandidatų) atžvilgiu ir turėtų nusišalinti nuo viešojo pirkimo procedūrų vykdymo?

   Viešųjų pirkimų specialistas būtų laikomas šališku tiekėjų (dalyvių, kandidatų) atžvilgiu ir turėtų nusišalinti nuo viešojo pirkimo procedūrų vykdymo (jam būtų draudžiama atlikti pirkimo procedūras), jeigu jis:
   - yra susijęs šeimos, artimos giminystės arba svainystės ryšiais su tiekėjo (tiekėjų), dalyvaujančių viešajame pirkime, atstovais. Šeimos ir artimos giminystės ryšiais susiję asmenys yra sutuoktiniai (buvę sutuoktiniai), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), pusbroliai, pusseserės, senoliai ar vaikaičiai;
   - yra pirkime dalyvaujančio tiekėjo akcininkas;
   - gauna iš pirkime dalyvaujančio tiekėjo bet kokios rūšies pajamų;
   - yra veikiamas kitų sąlygų, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
   (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135 patvirtintos Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomoji priemonės 5 p.).

   Atsakyta 2011-10-13

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
 • Literatūros, mokslo, meno ir pan. paslaugų pirkimai

 • Mažos vertės pirkimų procedūros

  • 230. Ar gali visi mažos vertės pirkimai būti neskelbiami? (Atsakyta 2015-07-22)
   230. Ar gali visi mažos vertės pirkimai būti neskelbiami?

   Ne, negali. Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 4 punktas numato, kad neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai atliekami mažos vertės pirkimai perkančiosios organizacijos nustatytais atvejais. Atsižvelgiant į tokią Įstatymo nuostatą bei Įstatymo 3 straipsnyje nustatytus principus, perkančioji organizacija negali numatyti, kad ji apie mažos vertės pirkimus neskelbs visais atvejais ir galimybe neskelbti gali naudotis tik pagrįstais atvejais ir išlaikydama viešųjų pirkimų principus, visų pirma − skaidrumo.

   Atsakyta 2015-07-22

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 231. Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje nurodyti ar buvo gautos pretenzijos. Kada perkančioji organizacija turėtų pildyti pažymą (nustačius pasiūlymų eilę ar sudariusi sutartį)? (Atsakyta 2015-07-22)
   231. Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje nurodyti ar buvo gautos pretenzijos. Kada perkančioji organizacija turėtų pildyti pažymą (nustačius pasiūlymų eilę ar sudariusi sutartį)?

   Pasibaigus pirkimo procedūroms (sudarius sutartį).

   Atsakyta 2015-07-22

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 232. Ar gali perkančioji organizacija mažos vertės pirkimų atveju nustatydama minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus nekelti reikalavimo dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų aplinkybių? (Atsakyta 2015-06-30)
   232. Ar gali perkančioji organizacija mažos vertės pirkimų atveju nustatydama minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus nekelti reikalavimo dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų aplinkybių?

   Atsakymas. Įstatymo 87 straipsnio 1 dalis (aktuali redakcija nuo 2015-06-17) nustato, jog perkančioji organizacija, parinkdama tiekėją ir siekdama įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujasi šio įstatymo 32–38 straipsniuose nustatytais reikalavimais (šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų neprivaloma taikyti mažos vertės pirkimų atveju) <...>. Taigi, perkančioji organizacija mažos vertės pirkimų, pradėtų 2015-06-17, atvejais, tikrindama tiekėjų kvalifikaciją, neprivalo patikrinti, ar nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų aplinkybių, nebent perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse būtų nustatyta kitaip.

   Atsakyta 2015-06-30

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 233. Vykdomas mažos vertės neskelbiamas pirkimas apklausos būdu. Perkančioji organizacija savo nuožiūra atrinko tris tiekėjus, kuriems išsiuntė kvietimus pateikti pasiūlymus. Perkančioji organizacija pasiūlymą (pasiūlymas pateiktas laiku) gavo ir iš tiekėjo, kurio nekvietė į mažos vertės neskelbiamą pirkimą. Ar privalo perkančioji organizacija nagrinėti tokio tiekėjo pateiktą pasiūlymą? (Atsakyta 2015-06-30)
   233. Vykdomas mažos vertės neskelbiamas pirkimas apklausos būdu. Perkančioji organizacija savo nuožiūra atrinko tris tiekėjus, kuriems išsiuntė kvietimus pateikti pasiūlymus. Perkančioji organizacija pasiūlymą (pasiūlymas pateiktas laiku) gavo ir iš tiekėjo, kurio nekvietė į mažos vertės neskelbiamą pirkimą. Ar privalo perkančioji organizacija nagrinėti tokio tiekėjo pateiktą pasiūlymą?

   Atsakymas. Jeigu perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatose, kuriomis vadovaujantis perkančioji organizacija atlieka neskelbiamą mažos vertės pirkimą, nenumatyta kokių nors apribojimų, kas gali pateikti pasiūlymus, tokiu atveju, jeigu viešajam pirkimui pasiūlymą pateikia tiekėjas, kuriam kvietimas nebuvo siųstas, tokį pasiūlymą perkančioji organizacija priima ir vertina.

   Atsakyta 2015-06-30

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 234. Perkančioji organizacija planuoja pasitvirtinti mažos vertės pirkimo pažymą ir pirkimų žurnalą. Kokiais atvejais, perkančioji organizacija, galėtų nusistatyti, kad nebus pildoma mažos vertės pirkimo pažyma ir pirkimų žurnalas? (Atsakyta 2015-02-12)
   234. Perkančioji organizacija planuoja pasitvirtinti mažos vertės pirkimo pažymą ir pirkimų žurnalą. Kokiais atvejais, perkančioji organizacija, galėtų nusistatyti, kad nebus pildoma mažos vertės pirkimo pažyma ir pirkimų žurnalas?

   Perkančiosios organizacijos vadovas gali nustatyti, kad mažos vertės pirkimo pažyma nepildoma, kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir yra apklausiamas tik vienas tiekėjas, o viešojo pirkimo sutartis sudaroma raštu. Taip pat perkančiosios organizacijos vadovas gali nustatyti, kad pirkimas gali būti neregistruojamas pirkimų žurnale, jeigu vykdomas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, o pirkimo suma neviršija 29 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), tačiau perkančioji organizacija privalo turėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, fiskalinį kvitą ir (ar) sąskaitą faktūrą). Taip pat pirkimas gali būti neregistruojamas pirkimų žurnale, jeigu vykdomo mažos vertės pirkimo apklausos būdu suma viršija 29 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), tačiau neviršija 29 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), ir apklausiamas tik vienas tiekėjas, o pirkimo sutartis sudaroma raštu (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu 1S-174 patvirtintų Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 5 ir 641 punktai).

   Atsakyta 2015-02-12

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 235. Ar Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punkte numatytą 10 procentų mažos vertės pirkimų vertę prekėms ir paslaugoms pirkti galima skaičiuoti nuo tarptautinių pirkimų? (Atsakyta 2015-01-02)
   235. Ar Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punkte numatytą 10 procentų mažos vertės pirkimų vertę prekėms ir paslaugoms pirkti galima skaičiuoti nuo tarptautinių pirkimų?

   Atsakymas. Negalima. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punktas numato, kad planuojant vykdyti mažos vertės pirkimus vadovaujantis šia nuostata, joje numatyta 10 procentų vertė turi būti skaičiuojami nuo supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės. Pažymime, kad perkančioji organizacija šiuo atveju gali pasinaudoti Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje numatyta išimtimi. Pavyzdžiui, klasikinio sektoriaus perkančioji organizacija planuoja per metus įsigyti tos pačios rūšies prekių už 300 000 Eur (t. y. šių prekių numatomo pirkimo vertė viršija tarptautinio pirkimo vertę). Atitinkamai, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalies nuostatas, kai per finansinius metus arba per 12 mėnesių nuo pirkimo pradžios perkamos panašios prekės, paslaugos yra suskirstytos į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo vertė yra tų dalių numatomų verčių, apskaičiuotų vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, suma. Taip apskaičiuota pirkimo vertė galioja visoms pirkimo dalims. Neatsižvelgiant į tai, kad pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, perkančioji organizacija turi teisę Viešųjų pirkimų įstatymo IV skyriuje (supaprastinti pirkimai) nustatyta tvarka atlikti pirkimus toms atskiroms pirkimo dalims, kurių kiekvienos vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 80 000 Eur perkant paslaugas ar panašias prekes, jeigu bendra tokių pirkimo dalių vertė yra ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės. Atsižvelgiant į šios nuostatos reikalavimus, perkančioji organizacija (pavyzdyje pateiktu atveju), vykdydama supaprastintus pirkimus, tos pačios rūšies prekių ar paslaugų galėtų įsigyti ne daugiau kaip už 60 000 Eur. Be to, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punkto nuostatas (pavyzdyje pateiktu atveju), perkančioji organizacija, vykdydama mažos vertės pirkimus, šių prekių ar paslaugų galėtų įsigyti ne daugiau kaip už 6 000 Eur (10 procentų nuo supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės).

   Atsakyta 2015-01-02

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 236. Kada, kokiais terminais perkančioji organizacija turi informuoti savo tinklapyje apie mažos vertės pirkimą nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją? (Atsakyta 2015-01-02)
   236. Kada, kokiais terminais perkančioji organizacija turi informuoti savo tinklapyje apie mažos vertės pirkimą nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie mažos vertės pirkimus, nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją, nedelsiant, konkrečių terminų nustatyta nėra. Nedelsiant reikėtų aiškinti vadovaujantis protingumo kriterijumi, atsižvelgiant ir į tai, kad vykdant mažos vertės pirkimus gali būti netaikomas sutarties sudarymo atidėjimo terminas, todėl laimėtojas nustatomas ir sutartis sudaroma neretai tą pačią dieną, o kai mažos vertės pirkimas vykdomas žodžiu - neretai sutartis sudaroma tą pačią dieną, kai ir pradedamas pirkimas. Atsižvelgiant į tai, perkančiosios organizacijos savo tinklapyje apie mažos vertės pirkimus galėtų informuoti, nurodydamos Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją susistemintai (pavyzdžiui, kartą per mėnesį, paskelbiant tekstinio redaktoriaus Word formatu užpildytą lentelę ir nurodant vykdytų mažos vertės pirkimų informaciją, kaip to reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalis), o tam tikrais atvejais (kai numatomos sudaryti sutarties vertė didelė, pavyzdžiui, 29 000 Eur ir daugiau) informuoti pagal nurodytą Viešųjų pirkimų straipsnį apie tokį pirkimą iš karto.

   Atsakyta 2015-01-02

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 237. Ar Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje nurodytos mažos vertės pirkimo ribos (58 000 Eur be PVM prekėms, paslaugoms ir 145 000 Eur be PVM darbams) taikomos tiek klasikinio, tiek komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms? (Atsakyta 2015-01-02)
   237. Ar Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje nurodytos mažos vertės pirkimo ribos (58 000 Eur be PVM prekėms, paslaugoms ir 145 000 Eur be PVM darbams) taikomos tiek klasikinio, tiek komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms?

   Atsakymas. Taip. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje nurodyta mažos vertės pirkimo sąvoka taikoma tiek klasikinio, tiek komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms.

   Atsakyta 2015-01-02

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 238. Ar perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie kiekvieną mažos vertės pirkimą (tiek skelbiamą, tiek neskelbiamą, įskaitant ir žodžiu atliekamą), nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje (redakcija nuo 2014-01-01) nustatytą informaciją? (Atsakyta 2013-12-06)
   238. Ar perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie kiekvieną mažos vertės pirkimą (tiek skelbiamą, tiek neskelbiamą, įskaitant ir žodžiu atliekamą), nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje (redakcija nuo 2014-01-01) nustatytą informaciją?

   Atsakymas. Taip. Nuo 2014-01-01 perkančiosios organizacijos savo tinklapyje turės informuoti apie kiekvieną mažos vertės pirkimą (tiek skelbiamą, tiek neskelbiamą, įskaitant ir žodžiu atliekamą), nurodant Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją.

   Atsakyta 2013-12-06

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 239. Kaip (kokia forma) perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie mažos vertės pirkimus, nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2014-01-01) 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją? Ar Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtins formas dėl šios informacijos paskelbimo? (Atsakyta 2013-12-06)
   239. Kaip (kokia forma) perkančioji organizacija savo tinklapyje turi informuoti apie mažos vertės pirkimus, nurodydama Viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2014-01-01) 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją? Ar Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtins formas dėl šios informacijos paskelbimo?

   Atsakymas. Perkančiosios organizacijos savo tinklapyje laisva forma, naudodamos nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., „Word“, „Excel“, „Pdf“ ir kt.) savo tinklapyje informuoja apie mažos vertės pirkimus, nurodydamos Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją. Perkančiosios organizacijos gali skelbti šią informaciją jai patogia forma (pavyzdžiui, tekstinio redaktoriaus Word formatu užpildytą lentelę). Jeigu vykdant mažos vertės pirkimus visa ši informacija įrašoma perkančiosios organizacijos pirkimų žurnale ar tiekėjų apklausos pažymoje – perkančioji organizacija, informuodama savo tinklapyje apie mažos vertės pirkimus, galėtų skelbti šių dokumentų elektronines versijas. Jei mažos vertės pirkimas skelbiamas – perkančiosios organizacijos savo tinklapyje informuodamos apie pradedamą pirkimą, gali skelbti nuorodą į CVP IS paskelbtą skelbimą).

   Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato pareigos Viešųjų pirkimų tarnybai parengti tokios informacijos paskelbimo formų, tvarkos ar nustatyti jos paskelbimo terminų, todėl nenumatoma rengti atitinkamos informacijos skelbimo formų.

   Atsakyta 2013-12-06

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 240. Kokią informaciją ir kur turės skelbti perkančioji organizacija apie mažos vertės pirkimus, vykdomus nuo 2014 m. sausio 1 d.? (Atsakyta 2013-12-06)
   240. Kokią informaciją ir kur turės skelbti perkančioji organizacija apie mažos vertės pirkimus, vykdomus nuo 2014 m. sausio 1 d.?

   Atsakymas.
   Jeigu vykdomas skelbiamas mažos vertės pirkimas, tuomet skelbimas apie pirkimą skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, papildomai skelbimas gali būti skelbiamas perkančiosios organizacijos tinklapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis (Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 1 dalis, ši nuostata nėra keičiama nuo 2014-01-01).

   Be to, Viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2014-01-01) 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija savo tinklapyje turės informuoti apie kiekvieną mažos vertės pirkimą, nurodydama:

   • apie pradedamą pirkimą: pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;
   • apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;
   • apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus.

   Atsakyta 2013-12-06

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 241. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies 3 punkte perkančiajai organizacijai yra numatyta galimybė netaikyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą, tačiau perkančiosios organizacijos pasitvirtintose supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse yra nurodyta, kad mažos vertės pirkimo atvejais sutarties sudarymo atidėjimo terminas turi būti taikomas. Ar tokiu atveju perkančioji organizacija, vykdydama mažos vertės pirkimą, gali netaikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino? (Atsakyta 2013-10-28)
   241. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies 3 punkte perkančiajai organizacijai yra numatyta galimybė netaikyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą, tačiau perkančiosios organizacijos pasitvirtintose supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse yra nurodyta, kad mažos vertės pirkimo atvejais sutarties sudarymo atidėjimo terminas turi būti taikomas. Ar tokiu atveju perkančioji organizacija, vykdydama mažos vertės pirkimą, gali netaikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino?

   Atsakymas. Negali. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (toliau – Taisyklės), todėl, jei Taisyklėse numatyta griežtesnė nuostata nei Viešųjų pirkimų įstatyme, tačiau jam neprieštarauja, perkančioji organizacija turi laikytis Taisyklėse nustatytos tvarkos.

   Atsakyta 2013-10-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 242. Jei perkančioji organizacija atlieka tik mažos vertės pirkimus, ar ji privalo užtikrinti, kad viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis kiekvienais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų viešųjų pirkimų bendrosios vertės? (Atsakyta 2013-03-29)
   242. Jei perkančioji organizacija atlieka tik mažos vertės pirkimus, ar ji privalo užtikrinti, kad viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis kiekvienais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų viešųjų pirkimų bendrosios vertės?

   Atsakymas. Privalo. Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnio nuostata yra taikoma ir mažos vertės pirkimams, todėl perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis atliekami viešieji pirkimai kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų visų viešųjų pirkimų bendrosios vertės.

   Atsakyta 2013-03-29

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 243. Ar gali perkančioji organizacija mažos vertės pirkimus skelbti tik savo tinklalapyje? (Atsakyta 2009-01-27)
   243. Ar gali perkančioji organizacija mažos vertės pirkimus skelbti tik savo tinklalapyje?

   Ne. Apie mažos vertės pirkimą, kurį perkančioji organizacija pagal pasitvirtintas taisykles numato skelbti viešai, skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimai gali būti papildomai skelbiami perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis, tačiau negali būti paskelbti anksčiau negu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. To paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus.

   Atsakyta 2009-01-27

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
 • Numatomo pirkimo vertes skaičiavimas

  • 244. Kaip turėtų būti pritaikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punktas ir 9 straipsnio 14 dalis, kai perkančioji organizacija to paties tipo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus skirtus tam pačiam objektui atlieka tiek savarankiškai, tiek ir iš centrinės perkančiosios organizacijos? (Atsakyta 2015-07-22)
   244. Kaip turėtų būti pritaikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punktas ir 9 straipsnio 14 dalis, kai perkančioji organizacija to paties tipo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus skirtus tam pačiam objektui atlieka tiek savarankiškai, tiek ir iš centrinės perkančiosios organizacijos?

   Numatomo viešojo pirkimo vertė, apskaičiuojama pagal Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 (toliau – Metodika). 1 pavyzdys: klasikinio sektoriaus perkančioji organizacija ketina savarankiškai įsigyti prekių už 60 000 Eur, bei kitu pirkimu už 10 000 Eur. To paties tipo prekių perkančioji organizacija taip pat ketina įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos už 40 000 Eur. Daugiau to paties tipo prekių tais pačiais finansiniais metais neplanuojama įsigyti. Atsižvelgiant į Metodikos 7, 10, ir 11 punktus, bendra šių (to paties tipo) prekių pirkimo vertė yra 110 000 Eur, tai yra neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribos. Perkančioji organizacija šiuo atveju vykdys supaprastintus pirkimus ir gali pritaikyti Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punktą: vykdant mažos vertės pirkimus įsigyti to paties tipo prekių už ne daugiau kaip 11 000 Eur (pavyzdyje nurodytas pirkimas, kurio sutarties vertė yra 10 000 Eur, gali būti įsigyjamas mažos vertės pirkimu). 2 pavyzdys: klasikinio sektoriaus perkančioji organizacija ketina įsigyti paslaugų už 110 000 iš centrines perkančiosios organizacijos, taip pat to paties paslaugų savarankiškai ketina įsigyti už 70 000 Eur bei kitu pirkimu už 30 000 Eur. Atsižvelgiant į Metodikos 7, 10 ir 12 punktus, bendra šių (to paties tipo) paslaugų vertė yra 210 000 Eur, tai yra viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą. Perkančioji organizacija šiuo atveju gali pritaikyti Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalį ir vykdant skelbiamus supaprastintus pirkimus, to paties tipo paslaugų įsigyti už ne daugiau kaip 42 000 Eur (pavyzdyje nurodytas pirkimas, kurio planuojama sutarties vertė yra 30 000 Eur, gali būti įsigyjamas supaprastintu skelbiamu pirkimu).

   Atsakyta 2015-07-22

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 245. Jeigu perkančioji organizacija įgaliojo kitą perkančiąją organizaciją atlikti viešojo pirkimo procedūras, kaip įgaliotoji perkančioji organizacija turi skaičiuoti numatomo viešojo pirkimo vertę: ar turi pridėti savo pačios viešųjų pirkimų plane numatyto viešojo pirkimo vertę? (Atsakyta 2015-01-02)
   245. Jeigu perkančioji organizacija įgaliojo kitą perkančiąją organizaciją atlikti viešojo pirkimo procedūras, kaip įgaliotoji perkančioji organizacija turi skaičiuoti numatomo viešojo pirkimo vertę: ar turi pridėti savo pačios viešųjų pirkimų plane numatyto viešojo pirkimo vertę?

   Atsakymas. Jeigu perkančioji organizacija įgaliojo kitą perkančiąją organizaciją atlikti viešojo pirkimo procedūras, pirkimo verte laikoma didžiausia iš šių verčių: kiekvienos perkančiosios organizacijos apskaičiuota pirkimo vertė; įgaliotosios perkančiosios organizacijos apskaičiuota pirkimo vertė, kurią sudaro to paties pirkimo metu ketinamų sudaryti to paties tipo prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių arba dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių verčių suma. Perkančioji organizacija, skaičiuodama kitų pirkimų vertes, neatsižvelgia į pagal įgaliojimus vykdomų pirkimų vertes, tačiau privalo įskaityti šių pirkimų metu savo pačios sudaromų sutarčių vertes (Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26, 8 punktas). Pavyzdžiui, perkančioji organizacija įgaliojo kitą perkančiąją organizaciją nupirkti nešiojamųjų kompiuterių, kurių vertė – 130 000 Eur be PVM. Įgaliotoji perkančioji organizacija taip pat pati tuo pačiu pirkimu ketina įsigyti nešiojamųjų kompiuterių, kurių vertė – 87 000 Eur be PVM. Tokiu atveju nešiojamų kompiuterių vertė turi būti sumuojama ir perkančioji organizacija nešiojamuosius kompiuterius privalo pirkti tarptautinio viešojo pirkimo būdu. Tuo atveju, jei įgaliotoji perkančioji tuo pačiu pirkimu sau nepirks nešiojamų kompiuterių, o jos pirkimų plane tokie pirkimai numatyti, bet jie bus vykdomi vėliau, tuomet nešiojamų kompiuterių vertės neturi būti sumuojamos ir įgaliotoji perkančioji organizacija nešiojamuosius kompiuterius gali pirkti supaprastinto viešojo pirkimo būdu.

   Atsakyta 2015-01-02

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 246. Kaip perkančioji organizacija turi skaičiuoti numatomo viešojo pirkimo vertę, jeigu dalį prekių, paslaugų ar darbų planuoja įsigyti pati, o dalį – iš arba per centrinę perkančiąją organizaciją? (Atsakyta 2015-01-02)
   246. Kaip perkančioji organizacija turi skaičiuoti numatomo viešojo pirkimo vertę, jeigu dalį prekių, paslaugų ar darbų planuoja įsigyti pati, o dalį – iš arba per centrinę perkančiąją organizaciją?

   Atsakymas. Perkančioji organizacija, planuodama dalį prekių, paslaugų ar darbų įsigyti pati, o kitą dalį iš arba per centrinę perkančiąją organizaciją, privalo atsižvelgti į centralizuotame viešajame pirkime savo pačios sudaromų viešojo pirkimo sutarčių (pagrindinių viešojo pirkimo sutarčių) vertę (pavyzdžiui, perkančioji organizacija per centrinę perkančiąją organizaciją perka nešiojamuosius kompiuterius, kurių vertė – 290 000 Eur be PVM. Perkančioji organizacija taip pat savarankiškai perka nešiojamųjų kompiuterių, kurių vertė – 87 000 Eur be PVM. Kadangi šių prekių pirkimo sutartys yra to paties tipo, jų vertė turi būti sumuojama ir perkančioji organizacija nešiojamuosius kompiuterius privalo pirkti tarptautinio pirkimo būdu.) (Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26, 7 punktas).

   Atsakyta 2015-01-02

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 247. Kaip apskaičiuoti neterminuotų sutarčių pirkimo vertę? (Atsakyta 2014-12-31)
   247. Kaip apskaičiuoti neterminuotų sutarčių pirkimo vertę?

   Neterminuotų sutarčių atveju – numatomos sudaryti pirkimo sutarties mėnesio vertė padauginama iš 48 (Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 19.2. punktas).

   Atsakyta 2014-12-31

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 248. Perkančioji organizacija numatomo viešojo pirkimo vertę skaičiuoja einamiesiems finansiniams metams. 2014 metais vykdė pirkimą tos pačios kategorijos paslaugoms įsigyti. Sutartis galioja 1 metus, su galimybe pratęsti 1 kartą 12 mėnesių. Jeigu 2015 metais bus nuspręsta pratęsti 2014 metais sudarytą sutartį dar 12-ai mėnesių, ar skaičiuojant 2015 metų numatomo viešojo pirkimo, tos pačios kategorijos paslaugų, vertę, reikės įskaičiuoti 2014 metais sudarytos sutarties paslaugų kiekius, kurie bus nupirkti pratęsus sutartį 2015 metams? (Atsakyta 2014-12-31)
   248. Perkančioji organizacija numatomo viešojo pirkimo vertę skaičiuoja einamiesiems finansiniams metams. 2014 metais vykdė pirkimą tos pačios kategorijos paslaugoms įsigyti. Sutartis galioja 1 metus, su galimybe pratęsti 1 kartą 12 mėnesių. Jeigu 2015 metais bus nuspręsta pratęsti 2014 metais sudarytą sutartį dar 12-ai mėnesių, ar skaičiuojant 2015 metų numatomo viešojo pirkimo, tos pačios kategorijos paslaugų, vertę, reikės įskaičiuoti 2014 metais sudarytos sutarties paslaugų kiekius, kurie bus nupirkti pratęsus sutartį 2015 metams?

   Atsakymas. Ne. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostatomis, numatomo pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje. Todėl, jeigu numatomoje sudaryti pirkimo sutartyje nustatoma pirkimo sutarties pratęsimo galimybė, pirkimo vertė skaičiuojama pagal didžiausius pirkimo sutartyje numatytų įsigyti paslaugų kiekius, įskaitant tuos kiekius, kurie bus nupirkti pratęsus pirkimo sutartį. Tokia apskaičiuota numatomo pirkimo vertė turi būti įtraukta į 2014 metų tos pačios kategorijos paslaugų numatomų pirkimų vertę, o 2015 metų tos pačios kategorijos paslaugų numatomų pirkimų vertės yra skaičiuojamos iš naujo.

   Atsakyta 2014-12-31

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 249. 2012-10-01 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta, kad perkančiosios organizacijos neprivalo skelbti planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais mažos vertės viešųjų pirkimų ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų pirkimų (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų ir t.t.) planų. Ar tai reiškia, kad perkančioji organizacija neprivalo ir skaičiuoti šių paslaugų numatomų pirkimų verčių? (Atsakyta 2012-10-22)
   249. 2012-10-01 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta, kad perkančiosios organizacijos neprivalo skelbti planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais mažos vertės viešųjų pirkimų ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų pirkimų (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų ir t.t.) planų. Ar tai reiškia, kad perkančioji organizacija neprivalo ir skaičiuoti šių paslaugų numatomų pirkimų verčių?

   Atsakymas. Numatomo pirkimo vertės skaičiavimas ir planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais pirkimų planų viešinimas nėra tapatūs dalykai. 2012-10-01 įsigalioję Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nenumato išimčių dėl numatomos pirkimo vertės skaičiavimo, todėl perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsniu, skaičiuoja visų savo viešųjų pirkimų numatomo pirkimo vertes, taip pat ir mažos vertės pirkimų bei Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų pirkimų. Numatomo pirkimo vertės skaičiavimas yra svarbus tam, kad perkančioji organizacija tinkamai pasirinktų pirkimo būdą.

   Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius 2012-10-01, perkančioji organizacija turi teisę neskelbti planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais mažos vertės viešųjų pirkimų ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų pirkimų (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų ir t.t.) planų, tačiau numatomo pirkimo vertes skaičiuos.

   Atsakyta 2012-10-22

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 250. Kur Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribas? (Atsakyta 2012-06-28)
   250. Kur Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribas?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų tarnyba tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribas skelbia Centriniame viešųjų pirkimų portale (www.cvpp.lt) skiltyje „Naudinga informacija“.

   Atsakyta 2012-06-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
 • Pasiūlymų galiojimo ir sutarčių įvykdymo užtikrinimas

 • Pasiūlymų vertinimas

 • Pasiūlymų, sutarčių viešinimas

 • Perkančiosios organizacijos statusas

  • 307. Kokios lėšos priskiriamos Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte minimoms kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšoms? (Atsakyta 2014-08-05)
   307. Kokios lėšos priskiriamos Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte minimoms kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšoms?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte minimos kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšos yra finansavimas, suteiktas viešųjų ar privačių juridinių asmenų, kurie atitinka perkančiosios organizacijos statusą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi.

   Atsakyta 2014-08-05

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 308. Kaip įmonė (organizacija) turi skaičiuoti gaunamą finansavimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktą? (Atsakyta 2009-05-19)
   308. Kaip įmonė (organizacija) turi skaičiuoti gaunamą finansavimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktą?

   Finansinių metų pradžioje įmonė (organizacija) skaičiuoja planuojamą metų finansavimą. Jeigu jos veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų, ji tais finansiniais metais visus savo pirkimus, nepriklausomai nuo lėšų šaltinio, vykdo Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka. Jeigu įmonė (organizacija) pagal planuojamą metų pradžioje finansavimą yra ne perkančioji organizacija, o metų eigoje gavus finansavimą paaiškėja, kad ji tapo perkančiąja organizacija, visus pirkimus nuo šio momento ji privalo vykdyti vadovaujantis Įstatymu. Gali būti situacija, kai vienais metais įmonė (organizacija) yra perkančioji organizacija ir visus pirkimus vykdo vadovaudamasi Įstatymo nuostatomis, o kitais metais - ne perkančioji organizacija ir pirkimus vykdo vadovaudamasi kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkimai pradėti pagal Įstatymo reikalavimus ir baigiami pagal juos.

   Atsakyta 2009-05-19

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
 • Pirkimai iš „socialinių“ įmonių

 • Pirkimo procedūros

 • Pirkimų planavimas. Suvestinė

 • Socialinės apsaugos reikalavimai

  • 366. Jeigu perkančioji organizacija nevykdo pirkimų iš socialinių ir kitų Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose nurodytų įmonių, ar gali pirkimo sutartyje be kitų sąlygų numatyti socialinės apsaugos reikalavimus? (Atsakyta 2011-11-07)
   366. Jeigu perkančioji organizacija nevykdo pirkimų iš socialinių ir kitų Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose nurodytų įmonių, ar gali pirkimo sutartyje be kitų sąlygų numatyti socialinės apsaugos reikalavimus?

   Atsakymas. Socialinės apsaugos reikalavimai gali būti numatomi pirkimo sutartyje, jei yra susiję su pirkimo sutarties vykdymu ir buvo aiškiai nurodyti skelbime apie pirkimą ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose. Pavyzdžiui, pirkimo sutarties sąlygose perkančioji organizacija gali numatyti, kad pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu pirkimo sutartį laimėjęs dalyvis jai vykdyti įdarbins darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762) 4 straipsnyje (pavyzdžiui, ilgalaikius bedarbius) arba vykdys specialias mokymo programas bedarbiams arba jauniems žmonėms, taip pat įsipareigos sutarties vykdymo laikotarpiu įgyvendinti priemones, kurios skirtos skatinti moterų ir vyrų lygybę, mažinti etninę ar rasinę atskirtį ir pan. (Socialinės apsaugos reikalavimų taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Žin., 2010, Nr. 82-4371), 12 punktas).

   Atsakyta 2011-11-07

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 367. Perkančioji organizacija nori techninėje specifikacijoje nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus, tačiau nežino kaip tai geriausiai padaryti. Kaip jai tokiu atveju elgtis? (Atsakyta 2011-11-07)
   367. Perkančioji organizacija nori techninėje specifikacijoje nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus, tačiau nežino kaip tai geriausiai padaryti. Kaip jai tokiu atveju elgtis?

   Atsakymas. Socialinės apsaugos reikalavimų taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Žin., 2010, Nr. 82-4371), 10 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija, nežinodama, kaip geriausiai techninėje specifikacijoje nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus, gali prašyti tiekėjų pateikti alternatyvius pasiūlymus. Perkančioji organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasiūlymus tik tuo atveju, kai pasiūlymams vertinti taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Alternatyvūs pasiūlymai suteikia perkančiajai organizacijai teisę pasirinkti objektą, geriausiai atitinkantį jos poreikius finansiniu ir socialiniu požiūriu. Tokiu atveju perkančioji organizacija turėtų nustatyti minimalius techninius reikalavimus pirkimo objektui, kurie bus taikomi abiem pasiūlymams, bei minimalius socialinės apsaugos reikalavimus, kuriuos turi atitikti alternatyvus pasiūlymas. Tiekėjams pateikus alternatyvius pasiūlymus, perkančioji organizacija juos įvertina pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus.

   Atsakyta 2011-11-07

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 368. Kokiais būdais perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose gali nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus? (Atsakyta 2011-11-07)
   368. Kokiais būdais perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose gali nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus?

   Atsakymas. Socialinės apsaugos reikalavimus perkančioji organizacija gali nustatyti apibrėžiant techninę specifikaciją, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas. Socialiniai klausimai galėtų būti įtraukiami ir į pasiūlymų vertinimo kriterijus, ypač kai prašoma pateikti alternatyvų – socialiniu požiūriu priimtinesnį – pasiūlymą.

   Atsakyta 2011-11-07

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
 • Subranga, subtiekimas, subteikimas

  • 369. Ar gali perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose numatyti, kad tas pats subrangovas negali būti nurodytas kelių tiekėjų pasiūlymuose? (Atsakyta 2012-06-28)
   369. Ar gali perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose numatyti, kad tas pats subrangovas negali būti nurodytas kelių tiekėjų pasiūlymuose?

   Atsakymas. Perkančioji organizacija neturėtų viešojo pirkimo dokumentuose numatyti, jog tas pats subrangovas negali būti nurodytas kelių tiekėjų pasiūlymuose, kadangi Viešųjų pirkimų įstatymas, vadovaujantis jo 28 straipsnio 9 dalimi (kuri taikoma tarptautinių pirkimų atveju), numato tik tiekėjo, t. y. ūkio subjekto, galinčio pasiūlyti ar siūlantį prekes, paslaugas ar darbus, galimybę teikti ne daugiau nei vieną pasiūlymą tam pačiam pirkimui (išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnyje numatytą atvejį). Subrangovas nėra tiekėjas šio straipsnio kontekste, o pasitelkiamas tik sutarties vykdymui, taip pat, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, nėra atsakingas už sutarties vykdymą. Priešingu atveju, būtų neužtikrinami viešųjų pirkimų principai, nebent perkančioji organizacija galėtų nurodyti tai pateisinančias objektyvias aplinkybes, kurios pagrįstų tokios sąlygos būtinybę konkretaus viešojo pirkimo atveju.

   Atsakyta 2012-06-28

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 370. Ar tiekėjas gali būti kelių tame pačiame pirkime dalyvaujančių dalyvių subtiekėjas? (Atsakyta 2011-07-01)
   370. Ar tiekėjas gali būti kelių tame pačiame pirkime dalyvaujančių dalyvių subtiekėjas?

   Atsakymas. Gali, jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygose nėra nustačiusi apribojimo pasitelkti tuos pačius subtiekėjus.

   Atsakyta 2011-07-01

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
 • Supaprastintų pirkimų procedūros

  • 371. Ar perkančioji organizacija gali turėti kelis pirkimų žurnalus (pavyzdžiui, kai perkančioji organizacija sudaryta iš kelių padalinių)? (Atsakyta 2015-07-22)
   371. Ar perkančioji organizacija gali turėti kelis pirkimų žurnalus (pavyzdžiui, kai perkančioji organizacija sudaryta iš kelių padalinių)?

   Gali. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi numatyti savo pasitvirtintuose teisės aktuose atvejus, kai pildys kelis pirkimų žurnalus.

   Atsakyta 2015-07-22

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 372. Kokius dokumentus galėtų pildyti pirkimų organizatorius vietoj mažos vertės viešojo pirkimo pažymos? Ar vietoj pirkimo paraiškos galima naudoti tarnybinį pranešimą? (Atsakyta 2015-07-22)
   372. Kokius dokumentus galėtų pildyti pirkimų organizatorius vietoj mažos vertės viešojo pirkimo pažymos? Ar vietoj pirkimo paraiškos galima naudoti tarnybinį pranešimą?

   Perkančioji organizacija savo supaprastintų pirkimų taisyklėse gali nustatyti, kokie dokumentai bus pildomi siekiant pagrįsti perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams: pirkimo inicijavimo metu gali būti pildoma pirkimo paraiška, tarnybinis pranešimas ir pan., pirkimo procedūrų pagrindimui – mažos vertės viešojo pirkimo pažyma, apklausos pažyma ir pan. Perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad pirkimą pagrindžiančiuose dokumentuose nepriklausomai nuo jų pavadinimo, būtų pateikiama informacija, kuri leistų įsitikinti priimamų sprendimų teisėtumu.

   Atsakyta 2015-07-22

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 373. Ar apklausos pažyma gali būti nederinama su perkančiosios organizacijos finansininku? (Atsakyta 2015-07-22)
   373. Ar apklausos pažyma gali būti nederinama su perkančiosios organizacijos finansininku?

   Gali, jei perkančioji organizacija numatė tokią tvarką perkančiosios organizacijos priimtuose teisės aktuose. Tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja parengtus pirkimo dokumentus suderinti su pirkimo iniciatoriumi, perkančiosios organizacijos finansininku ir teisininku (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 „Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintų Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 60.1.3 punktas).

   Atsakyta 2015-07-22

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 374. Ar perkančioji organizacija privalo informuoti suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie pirkimo rezultatus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur (be PVM)? (Atsakyta 2015-01-02)
   374. Ar perkančioji organizacija privalo informuoti suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie pirkimo rezultatus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur (be PVM)?

   Atsakymas. Neprivalo. Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą.

   Atsakyta 2015-01-02

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 375. Supaprastintus pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba Viešojo pirkimo komisija, kaip nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse (Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalis). Kokius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduotų atlikti Viešojo pirkimo komisijai, o kokius – paskirti valstybės tarnautojui ar darbuotojui? (Atsakyta 2015-01-02)
   375. Supaprastintus pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba Viešojo pirkimo komisija, kaip nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse (Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalis). Kokius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduotų atlikti Viešojo pirkimo komisijai, o kokius – paskirti valstybės tarnautojui ar darbuotojui?

   Atsakymas. Jeigu perkančioji organizacija yra nedidelė, neturi pakankamai darbuotojų, kad sudarytų Viešojo pirkimo komisiją supaprastintų pirkimų vykdymui, ji galėtų visus supaprastintus pirkimus pavesti atlikti pirkimo organizatoriui.

   Kitais atvejais, perkančioji organizacija tuos supaprastintus viešuosius pirkimus, kurių vertės nėra didelės, pavyzdžiui, prekių ir paslaugų pirkimus, kurių numatomo pirkimo vertės iki 58 000 Eur be PVM, darbų iki 145 000 Eur be PVM, arba nors numatomo pirkimo vertės didesnės, tačiau planuojamos sudaryti sutarties vertė mažesnė, taip pat kai pirkimo objektas nėra sudėtingas ir nereikia specialių žinių (pavyzdžiui, kanceliarinių prekių, popieriaus, maisto produktų, nesudėtingos biuro ir kompiuterinės įrangos ar jos atsarginių dalių, mokymo paslaugų, nesudėtingų remonto darbų ir pan.) galėtų pavesti atlikti pirkimo organizatoriui. Didesnės vertės pirkimus, taip pat pirkimus, kurių vykdymui reikia specialių žinių (pavyzdžiui, įvairių statybos darbų, sudėtingų informacinių sistemų kūrimo/atnaujinimo paslaugų pirkimus ir pan.), galėtų pavesti atlikti Viešojo pirkimo komisijai.

   Atsakyta 2015-01-02

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 376. Ar privalo būti pildomas protokolas, jeigu supaprastintą pirkimą atlieka ne viešojo pirkimo komisija, o perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, pavyzdžiui, pirkimo organizatorius? (Atsakyta 2014-12-31)
   376. Ar privalo būti pildomas protokolas, jeigu supaprastintą pirkimą atlieka ne viešojo pirkimo komisija, o perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, pavyzdžiui, pirkimo organizatorius?

   Protokolas privalo būti pildomas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija. Kai supaprastintą pirkimą atlieka perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, protokolas gali būti nepildomas, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisykles, tačiau turi būti pildomi kiti dokumentai, numatyti perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėse ir kituose lokaliniuose teisės aktuose, kurie pagrįstų perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, pavyzdžiui, pirkimų pažymos, pirkimų žurnalas ir/ar kiti numatyti dokumentai.

   Atsakyta 2014-12-31

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 377. Perkančioji organizacija, vykdydama supaprastintą pirkimą, atmeta visų dalyvių pasiūlymus. Ar tai yra aplinkybės, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir tai laikoma pagrindu nutraukti pirkimą? (Atsakyta 2014-11-24)
   377. Perkančioji organizacija, vykdydama supaprastintą pirkimą, atmeta visų dalyvių pasiūlymus. Ar tai yra aplinkybės, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir tai laikoma pagrindu nutraukti pirkimą?

   Atsakymas. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 2 punktu, tokiu atveju pirkimas laikomas savaime pasibaigusiu ir papildomai jo nutraukti nebereikia.

   Atsakyta 2014-11-24

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 378. Perkančioji organizacija, atlikdama neskelbiamus supaprastintus viešuosius pirkimus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymas) 92 straipsnio 8 dalies nuostatomis, priėmusi sprendimą pirkti prekių, paslaugų ar darbų gali paskelbti informacinį pranešimą, užpildant SK-5 skelbimo formą. Kuriuo metu skelbiamas informacinis pranešimas? (Atsakyta 2012-12-21)
   378. Perkančioji organizacija, atlikdama neskelbiamus supaprastintus viešuosius pirkimus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymas) 92 straipsnio 8 dalies nuostatomis, priėmusi sprendimą pirkti prekių, paslaugų ar darbų gali paskelbti informacinį pranešimą, užpildant SK-5 skelbimo formą. Kuriuo metu skelbiamas informacinis pranešimas?

   Jeigu perkančioji organizacija vykdydama supaprastintą neskelbiamą pirkimą nusprendžia skelbti informacinį pranešimą ir jeigu pirkimo sutartis bus sudaryta ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos bei tenkinamos kitos Viešųjų pirkimų įstatymo 951 str. 3 d. nustatytos sąlygos – tuomet teismas negalės pripažinti tokios sutarties negaliojančia pagal 951 str. 1 d. 1 p. Pvz., jeigu neskelbiant perkama iš vieno tiekėjo, tai skelbimo SK-5 formą galėtų būti teikiama po kvietimo pateikti pasiūlymą tiekėjui išsiuntimo. Jeigu neskelbiant apie pirkimą, siūlymus pateikti kviečiami keli tiekėjai, informacinį pranešimą perkančioji organizacija gali pateikti tik žinant kas iš tiekėjų bus laimėtojas pvz., po pasiūlymų eilės nustatymo.

   Atkreipiamas perkančiųjų organizacijų dėmesys į tai, kad jei viešajame pirkime dalyvauja daugiau nei vienas tiekėjas, tuomet pirkimo sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau nei pasibaigs sutarties sudarymo atidėjimo laikotarpis, išskyrus Įstatymo 18 str. 9 d. nustatytus atvejus.

   Atsakyta 2012-12-21

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 379. Kuomet reikia paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 8 d. nurodytą informacinį pranešimą apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (SK-5 forma)? (Atsakyta 2012-12-21)
   379. Kuomet reikia paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 8 d. nurodytą informacinį pranešimą apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (SK-5 forma)?

   Atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti sutartį, perkančioji organizacija šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka gali paskelbti informacinį pranešimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 8 d.). 2012 m. spalio 1 d. įsigaliojus Viešųjų pirkimų įsatymo pakeitimams, jame nenustatyta, kokiais konkrečiais neskelbiamų supaprastintų pirkimų atvejais perkančioji organizacija privalo paskelbti informacinį pranešimą, todėl perkančioji organizacija kiekvienu atveju pati sprendžia, ar atlikdama neskelbiamą supaprastintą pirkimą, ji skelbs informacinį pranešimą.

   Jeigu perkančioji organizacija vykdydama supaprastintą neskelbiamą pirkimą nusprendžia skelbti informacinį pranešimą ir jeigu pirkimo sutartis bus sudaryta ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos bei tenkinamos kitos Viešųjų pirkimų įstatymo 951 str. 3 d. nustatytos sąlygos – tuomet teismas negalės pripažinti tokios sutarties negaliojančia pagal 951 str. 1 d. 1 p.

   Jeigu perkančiosios organizacijos vykdomame pirkime dalyvauja keli tiekėjai, rekomenduojama informacinį pranešimą paskelbti po to, kai įvertinti pateikti tiekėjų pasiūlymai ir sudaryta pasiūlymų eilė ar išrinktas laimėjęs pasiūlymas. Atkreipiamas perkančiųjų organizacijų dėmesys į tai, kad jei viešajame pirkime dalyvauja daugiau nei vienas tiekėjas, tuomet pirkimo sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau nei pasibaigs sutarties sudarymo atidėjimo laikotarpis, išskyrus Įstatymo 18 str. 9 d. nustatytus atvejus.

   Atsakyta 2012-12-21

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 380. Ar visais supaprastintų pirkimų atvejais, įskaitant ir mažos vertės pirkimus, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo? (Atsakyta 2012-12-03)
   380. Ar visais supaprastintų pirkimų atvejais, įskaitant ir mažos vertės pirkimus, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo?

   Atsakymas. Ne. Nuo 2011 m. sausio 6 d. iki 2011 m. rugpjūčio 20 d. galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalyje buvo nustatytas įpareigojimas visais supaprastintų pirkimų atvejais, įskaitant mažos vertės pirkimus, perkančiajai organizacijai kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Nuo 2011 m. rugpjūčio 21 d. įsigaliojo nuostata, kad mažos vertės pirkimų atveju perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalis). Pažymime, kad ši nuostata galioja mažos vertės pirkimams, pradėtiems nuo 2011 m. rugpjūčio 21 d., kai įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.

   Nuo 2012 m. spalio 1 d. įsigaliojo nuostata, kad vykdant Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 6 d. nurodytus supaprastintus pirkimus, perkančioji organizacija neprivalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalis). Pažymime, kad ši nuostata galioja Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 6 d. nurodytiems supaprastintiems pirkimams, pradėtiems nuo 2012 m. spalio 1 d., kai įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.

   Atsakyta 2012-12-03

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 381. Kaip perkančiajai organizacijai pranešti tiekėjams apie tikslų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymą (Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalis), jeigu ji vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, šio termino netaiko (pavyzdžiui, vykdo mažos vertės pirkimą)? (Atsakyta 2012-10-22)
   381. Kaip perkančiajai organizacijai pranešti tiekėjams apie tikslų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymą (Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalis), jeigu ji vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, šio termino netaiko (pavyzdžiui, vykdo mažos vertės pirkimą)?

   Atsakymas. Jeigu perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, netaiko pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, tuomet, ji informuodama tiekėjus apie pirkimo procedūrų rezultatus (Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalis), praneša apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį ar preliminariąją sutartį, nurodys nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, kitą reikalaujamą informaciją ir taip pat tai, kad netaiko pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino.

   Atsakyta 2012-10-22

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 382. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad supaprastintus pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba Komisija, kaip nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Kaip perkančioji organizacija galėtų užtikrinti šios įstatymo nuostatos taikymą praktikoje? (Atsakyta 2012-10-22)
   382. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad supaprastintus pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba Komisija, kaip nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Kaip perkančioji organizacija galėtų užtikrinti šios įstatymo nuostatos taikymą praktikoje?

   Atsakymas. Jeigu supaprastintą viešąjį pirkimą atliks viešojo pirkimo komisija, tuomet vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi, kiekvienas komisijos narys ir ekspertas galės dalyvauti Komisijos darbe tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Jeigu supaprastintą viešąjį pirkimą atliks perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, tuomet tai galėtų atlikti keletu būdų:

   • perkančioji organizacija reikalavimus, kad pirkimus vykdysiantis valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo būti nepriekaištingos reputacijos, nešališkas, neteiks jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus, galėtų nustatyti tame pačiame dokumente, kuriuo paveda pirkimų organizatoriui atlikti viešojo pirkimo procedūras (vadovo įsakyme, potvarkyje ar pan.) ir pasirašytinai supažindinti pirkimus atliksiantį asmenį.
   • šiuos reikalavimus galėtų nustatyti ir darbuotojo ar valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme.
   • galėtų nustatyti, kad pirkimus atliekantys darbuotojai, valstybės tarnautojai pasirašo nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus (tokias, kaip ir komisijų nariai ar ekspertai).

   Atsakyta 2012-10-22

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 383. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Kas laikoma nepriekaištinga reputacija? (Atsakyta 2012-10-22)
   383. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Kas laikoma nepriekaištinga reputacija?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje nustatyta nepriekaištingos reputacijos sąvoka. Nepriekaištingos reputacijos asmenimis nelaikomi:

   • asmenys, teisti už sunkų ir labai sunkų nusikaltimą ar nusikaltimą ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai arba valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas;
   • asmenys, teisti už tyčinį nusikaltimą, – jei teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;
   • asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus;
   • asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis arba psichotropinėmis medžiagomis;
   • asmenys, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką;
   • asmenys, kuriems paskirta ir galioja nuobauda (išskyrus įspėjimą) už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą;
   • asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodekso normas;
   • asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos tarnautojų elgesio kodekso normas.

   Atsakyta 2012-10-22

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 384. Kaip skaičiuojami pasiūlymų pateikimo terminai vykdant supaprastintą skelbiamą pirkimą? (Atsakyta 2012-03-27)
   384. Kaip skaičiuojami pasiūlymų pateikimo terminai vykdant supaprastintą skelbiamą pirkimą?

   Atsakymas. Vykdydama supaprastintą skelbiamą pirkimą perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminus turi skaičiuoti nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos. Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) 89 straipsnyje nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos skaičiuojant nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos (jeigu perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nenustatyti ilgesni pasiūlymų pateikimo terminai). Pavyzdžiui, skelbimas apie pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas 2012 m. kovo 22 d., tai (skaičiuojant trumpiausią 7 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminą) anksčiausiai pasiūlymų pateikimo data galėtų būti 2012 m. balandžio 3 d.

   Atsakyta 2012-03-27

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 385. Ar privalės perkančioji organizacija gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl supaprastinto neskelbiamo pirkimo, kurį pradės vykdyti 2012 metais? (Atsakyta 2011-12-27)
   385. Ar privalės perkančioji organizacija gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl supaprastinto neskelbiamo pirkimo, kurį pradės vykdyti 2012 metais?

   Atsakymas. Ne. Vadovaujantis nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, perkančioji organizacija privalės gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą tik dėl pirkimų, kurie viršija tarptautinio pirkimo vertės ribas, atlikimo neskelbiamų derybų būdu, išskyrus nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus.

   Atsakyta 2011-12-27

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 386. Ar perkančioji organizacija nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pradėjusi vykdyti supaprastintus viešuosius pirkimus gali nustatyti sąlygą, kad už pirkimo dokumentų kopijavimą ar pateikimą tiekėjams bus imamas tam tikras mokestis? (Atsakyta 2009-08-31)
   386. Ar perkančioji organizacija nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pradėjusi vykdyti supaprastintus viešuosius pirkimus gali nustatyti sąlygą, kad už pirkimo dokumentų kopijavimą ar pateikimą tiekėjams bus imamas tam tikras mokestis?

   Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja, ar perkančioji organizacija gali imti mokestį iš tiekėjų už pirkimo dokumentų kopijavimą ir pateikimą. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, privalės skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tokiu atveju mokesčio už pirkimo dokumentų pateikimą ir kopijavimą tiekėjams perkančioji organizacija neturi teisės reikalauti.

   Atsakyta 2009-08-31

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 387. Ar gali perkančioji organizacija supaprastintų pirkimų procedūras vykdyti žodžiu? (Atsakyta 2009-03-03)
   387. Ar gali perkančioji organizacija supaprastintų pirkimų procedūras vykdyti žodžiu?

   Perkančioji organizacija žodžiu gali vykdyti tik mažos vertės pirkimų procedūras savo pasitvirtintų ir paskelbtų Supaprastintų pirkimų taisyklių numatytais atvejais. Kitus supaprastintus pirkimus turi atlikti raštu, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. reikalavimų.

   Atsakyta 2009-03-03

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
  • 388. Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintose supaprastintų pirkimų pavyzdinių taisyklių 29 p. nustatyta, kad „Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu“. Ar šiuo atveju nereikia ir raštiškos pirkimo užduoties pirkimo vykdytojui (pvz. paraiškos), ir tiekėjų apklausos pažymos? (Atsakyta 2008-11-17)
   388. Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintose supaprastintų pirkimų pavyzdinių taisyklių 29 p. nustatyta, kad „Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu“. Ar šiuo atveju nereikia ir raštiškos pirkimo užduoties pirkimo vykdytojui (pvz. paraiškos), ir tiekėjų apklausos pažymos?

   Perkančioji organizacija, vykdydama apklausą žodžiu gali nerengti supaprastintų pirkimų pavyzdinių taisyklių 33 p. nurodytų pirkimo dokumentų, nes šią informaciją tiekėjams ji pateiks žodžiu. Perkančioji organizacija privalo turėti dokumentus, kurie pagrįstų atliktas viešojo pirkimo procedūras, todėl ji turi turėti dokumentą, kurioje suformuluota užduotis (pvz., paraiška), dokumentą, kuris patvirtintų, jog buvo kreiptasi į tiekėjus ir kokie jų pasiūlymai gauti (pvz., tiekėjų apklausos pažyma).

   Atsakyta 2008-11-17

   Atsakymas padėjo suprasti nagrinėjamą viešųjų pirkimų klausimą
   Atsakymas naudingas, šia tema reiktų daugiau klausimų-atsakymų
   Atsakymo nesupratau
 • Supaprastintų pirkimų taisyklės

 • Techninių specifikacijų projektų skelbimas

 • Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas