Herbas


Viešųjų pirkimų tarnyba


Pradinis Svetainės medis English El.paštas Neįgaliesiems
Vpt logotipas
Kareivių g. 1
LT-08221 VilniusSpausdinti | atsidarys naujas langas
________________

Aktualijos

2014-11-26 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia atranką į Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas

2014-11-25 Informacija perkančiosioms organizacijoms, veikiančioms energetikos srityje, dėl energijos ar kuro pirkimų, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti

2014-11-25 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia naujus dažniausiai užduodamus klausimus – atsakymus kuro pirkimų, euro įvedimo, tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir kitomis temomis

2014-11-21 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konkursą į Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas

2014-11-19 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia seminarų ciklą „Supaprastinti viešieji pirkimai pradedantiesiems: aktualijos, geroji praktika“

2014-11-18 Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja, kad parengė Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų pakeitimo projektą, kuris yra viešai skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.
Kviečiame perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus teikti pastabas ir pasiūlymus el. paštu Ernesta.Grigalionyte@vpt.lt iki 2014 m. lapkričio 21 d.

2014-11-18 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konkursą į Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigas

2014-11-17 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia atranką į Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas.

2014-11-14 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos naudotojų dėmesiui

2014-11-13 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia seminarą tema „Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo taikymo aktualijos. Įslaptinti sandoriai.“

2014-11-11 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos naudotojų dėmesiui

2014-11-06 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konkursą į Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2014-11-05 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1S-24 „Dėl Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų viešuoju judriojo ryšio tinklu, viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“

2014-11-05 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-132 „Dėl Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“

2014-11-04 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1S-174 „Dėl Perkančiųjų organizacijų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“

2014-11-04 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1S-89 „Dėl Kultūros viešųjų įstaigų, atitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktų reikalavimus, supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2014-11-04 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-139 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“

2014-11-04 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1S-21 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“

2014-11-04 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1S-49 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2014-11-04 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 1S-86 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2014-11-04 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1S-26 „Dėl Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“

2014-11-04 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1S-4 „Dėl Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo“

2014-11-03 Įsakymas „Dėl Laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įsigalioja 2015-01-01)

2014-11-03 Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja, kad parengė Perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių pakeitimo projektą, kuris yra viešai skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.
Kviečiame perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus teikti pastabas ir pasiūlymus el. paštu Ernesta.Grigalionyte@vpt.lt iki 2014 m. lapkričio 10 d.

2014-10-30 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konkursą į Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2014-10-30 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-250 „Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsigalioja 2015-01-01)

2014-10-29 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia praktinį seminarą tema „Viešųjų elektroninių pirkimų vykdymas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis“

2014-10-28 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia naujus dažniausiai užduodamus „klausimus-atsakymus“ euro įvedimo tema

2014-10-28 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1S-178 „Dėl viešojo pirkimo – pardavimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsigalioja 2015-01-01)Aktualijų archyvas


_
Į viršų^

Atgal
Įveskite el.pašto adresą


Jei susidūrei su korupcija, pranešk STT!
Euras
VPRV IS
Nuoroda į centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą
Nuorodą į Centrinį viešųjų pirkimų portalą
Nuoroda į CVP IS bandomąją ir mokymosi aplinką
Tarptautinio pirkimo vertės ribos nuo 2014 m. sausio 1 d.
TARPTAUTINIO PIRKIMO, ATLIEKAMO GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, VERTĖS RIBOS
CPO
Viešųjų pirkimų įstatymo komentaras
Užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų viešieji pirkimai
Europos Socialinis Fondas