Herbas


Viešųjų pirkimų tarnyba


Pradinis Svetainės medis English El.paštas Neįgaliesiems
Vpt logotipas
Kareivių g. 1
LT-08221 VilniusSpausdinti | atsidarys naujas langas
________________

Aktualijos

2015-07-03 Priminimas dėl pasikeitusio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio

2015-07-03 Dėl pasikeitusio PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatų dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams

2015-07-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 33 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas (šio įstatymo 1 straipsnio 2, 4 ir 6 dalys ir 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.)

2015-07-02 Dėl techninių specifikacijų projektų viešinimo CVP IS

2015-07-02 Įsakymas „Dėl Riboto konkurso pavyzdinių pirkimo dokumentų, kai pranešimas apie pirkimą yra skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei pirkimo procedūrų metu neišvengiamai tenka atskleisti įslaptintą informaciją patvirtinimo“

2015-07-02 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 654 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų teikimo naudojantis informacinės sistemos „e. sąskaita“ priemonėmis“ (įsigalioja nuo 2015-10-01)

2015-07-01 Lietuvos jūrų muziejus pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą

2015-06-30 Dėl laikino CVP IS sutrikimo

2015-06-29 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos naudotojų dėmesiui

2015-06-23 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos naudotojų dėmesiui

2015-06-23 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus, kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos efektyvumo vartojimo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (įsigalioja nuo 2015-07-01)

2015-06-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“ (įsigalioja nuo 2015-07-01)

2015-06-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 622 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“

2015-06-23 Nacionalinė mokėjimo agentūra turėtų nutraukti 4,1 mln. eurų vertės viešinimo sutartį

2015-06-22 Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konkursą į Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės lygis A, pareigybės kategorija 12) pareigas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

2015-06-22 Apklausa apie Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamų konsultacijų kokybę

2015-06-18 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8-2, 10, 21-1, 33, 38, 87, 93, 94, 96 straipsnių, 2 priedėlio, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymas

2015-06-15 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos naudotojų dėmesiui

2015-06-12 Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja, kad yra rengiamos Terminuotų ir neterminuotų indėlių paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijos. Kviečiame perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus teikti pasiūlymus el. paštu Ernesta.Grigalionyte@vpt.lt iki 2015 m. liepos 1 d.

2015-06-12 "Verslo žinios": "Slepiantiems duomenis bus veiksmingesnių priemonių"

2015-06-10 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos naudotojų dėmesiui

2015-06-10 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios eksterjero tvarkymo darbų pirkimas turi būti nutrauktasAktualijų archyvas


_
Į viršų^

Atgal
Įveskite el.pašto adresą


Jei susidūrei su korupcija, pranešk STT!
Euras
VPRV IS
Nuoroda į centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą
Nuorodą į Centrinį viešųjų pirkimų portalą
Nuoroda į CVP IS bandomąją ir mokymosi aplinką
Tarptautinio pirkimo vertės ribos nuo 2014 m. sausio 1 d.
TARPTAUTINIO PIRKIMO, ATLIEKAMO GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, VERTĖS RIBOS
CPO
Viešųjų pirkimų įstatymo komentaras
Užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų viešieji pirkimai
Europos Socialinis Fondas